O autorovi a webu

Jsem narozen ve znamení Býka roku 1984 v Bruntále a v současné době žiji v Prostějově.

 

Mým zájmem jsou státní hranice a pohraniční turistika. S touláním v pohraničí je spojena i Šumava, ve které jsem si zamiloval kraj okolo Modravy. Březník a Luzný jsem poprvé navštívil v roce 2012 a od té doby navštěvuji Modravsko pravidelně.

 

Podmáčené smrčiny, močály, louky a hory někde u hranic… v tom nejdrsnějším koutu Čech, kde příroda nemá slitování… tam přeci nemohl být žádný život a potenciál… nenechme se mýlit, opak je pravdou. Objevování pravdy mě vtáhlo do děje lesních samot.

 

Tento web, spuštěný v únoru 2016, sleduje jediný cíl. Ukázat veřejnosti a milovníkům Šumavy, že ten kraj měl život. Byl to drsný život našich předků – sklářů, dřevorubců, lesního personálu a v neposlední řadě vojáků. Po přečtení řádek pochopíme pocit úcty k těm, kdož uprostřed slatin a hlubokých lesů živořili.

 

Web je rozdělen na dvě menu – Modravskou a Roklanskou větev. Modravská větev (svislé menu) popisuje dějiny kraje okolo Modravy od dávné historie, přes sklářství, dřevařství, prvorepublikovou turistiku a komunistickou železnou oponu, až po současnost. Roklanská větev (vodorovné menu) seznamuje čtenáře se všemi prvky, které naše předky vtáhly do života kraje. Zmíněny jsou tak vody v podobě slatí, potoků a vod plavebních, dále hory, lesy a lesní hospodářství, osady, samoty a v neposlední řadě hranice. V září 2016 jsem tento web vydal v knižní podobě.

 

Povídání v textové i obrazové formě vychází z archivních dokumentů, vzpomínek pamětníků, ale též z vlastního bádání u stolu i v terénu. Často odkazuji na své obdivovatele – spisy Karla Klostermanna a dobu, kdy zdejší lesy spravoval kníže ze Schwarzenbergu.

 

Ve vší úctě bych chtěl poděkovat všem, kdo mi poskytli cenné informace nebo přispěli textovým či obrazovým materiálem.

 

Mgr. Zdeněk Šmída, DiS.

zdenek.smida@email.cz

 

 

Aktivity na webu

 

Web - Státní hranice a pohraniční turistika

 

Facebook (komunity): Šumava - Modravské pláně , Rychlebské hory a Králický Sněžník

 

Facebook (skupiny): Pohraničí a státní hranice , Šumavská Pohraniční stráž – 7. bPS Sušice a 10. bPS Volary

 

Spolupráce s Národním parkem Šumava

 

Článek: Zdeněk Šmída / Vývoj hranice na Šumavě : pohraniční hvozdy a bažiny, kde se utvářelo česko-bavorské pomezí. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, zima 2015, str. 28-29.

 

Článek: Zdeněk Šmída / Na Javoří Pile bývalo rušno : tajemné místo, kde se psala historie Šumavy. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, podzim 2016, str. 30-31.

 

Soutěžní článek: Zdeněk Šmída / Reliktní hranice na Šumavě : tiší svědkové z kamene. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, jaro 2017, příloha - Šumavská mozkovka 2016, str. 4-5.

 

1. místo v soutěži Šumavská mozkovka 2016 / 25. a 26. květen 2017 na Debrníku a Rovině

 

 

AUTOROVA GALERIE Z TERÉNU

 

Seznam použitých zdrojů

Publikace v knižní nebo elektronické podobě

 

Šumava – Březník : Co bylo jižně za Modravou. Karel Petráš. Rok vydání: 2010

 

Historický průzkum lesů jednotného hospodářského celku Kašperské Hory I. a II. Josef Ministr. Rok vydání: 1963

 

Historie lesů z okolí Srní a Prášil : sborník z výzkumu na Šumavě (sešit 3). Daniel Černý, Anna Kubíková, Raimund Paleczek, Pavel Fencl. Rok vydání: 2010

 

Weitfällerské slatě : sborník z výzkumu na Šumavě (sešit 2). Kolektiv autorů. Rok vydání: 2009

 

Bezzásahový les na Šumavě na příkladu Židovského lesa. Ivo Vicena. Rok vydání: 2011

 

Šumavská rašeliniště. Karel Spitzer, Ivana Bufková. Rok vydání : 2008

 

Co vyprávějí šumavské smrčiny : průvodce lesními ekosystémy Šumavy. Hana Šantrůčková, Jaroslav Vrba a kolektiv. Rok vydání : 2010

 

Šumavská ledovcová jezera, kary, strže a vodopády. Ivo Svoboda. Rok vydání: 2008

 

100 zajímavostí ze staré Šumavy. Kolektiv autorů. Rok vydání : 2010

 

100 zajímavostí ze staré Šumavy II. Kolektiv autorů. Rok vydání : 2011

 

100 zajímavostí ze staré Šumavy III. Kolektiv autorů. Rok vydání : 2012

 

100 zajímavostí ze staré Šumavy a také z Bavorského lesa IV. Kolektiv autorů. Rok vydání : 2013

 

Z mého života na Březníku. Emilie Vrabcová. Rok vydání: 2008

 

Roklanská hájenka ve vzpomínkách. Erika Zemanová. Rok vydání: 2011

 

Nejúplnější místopisný slovník staré Šumavy. Ondřej Fibich. Rok vydání : 2009

 

Průvodce Šumavou. Jiří Chudoba. Rok vydání: 1896

 

Průvodce Šumavou. Antonín Bašta. Rok vydání: 1908

 

Průvodce Šumavou. Antonín Bašta. Rok vydání: 1923

 

Průvodce Šumavou. Jaroslav Pacovský. Rok vydání: 1935

 

Knižnice Klubu československých turistů – 15. svazek : Šumava I. díl. Jaroslav Dostál. Rok vydání: 1938

 

Knižnice Klubu československých turistů – 16. svazek : Šumava II. díl. Jaroslav Dostál. Rok vydání: 1938

 

Dílo Karla Klostermanna – Črty ze Šumavy, Kam spějí děti, Lístky ze šumavské epopeje, V ráji šumavském, Ze světa lesních samot, Zmizelá osada

 

Historie Svazku Sušice 1945-1983 - materiály o historii pohraničních jednotek na Šumavě

 

Kroniky útvarů Pohraniční stráže – rota Javoří Pila, rota Prameny Vltavy, rota Šumná

 

Ostatní zdroje a obrazové materiály

 

Ostatní prameny ve formě dokumentů, map, pomůcek, webových odkazů a v neposlední řadě textů z informačních tabulí naučných stezek.

 

Pokud není u obrazového materiálu uveden zdroj, jedná se zpravidla o fotografie pořízené autorem nebo pocházející z jeho sbírky.

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz