Tetřev / Hanif Berg (1 260 m. n. m.)

Svahy hory Tetřev oddělují zastavěné území Filipovy Hutě a Kvildy.

 

Do svahů hory jsou situovány prameny Filipohuťského potoka a levostranné přítoky Teplé Vltavy. Na severozápadním svahu Tetřeva se rozprostírá rozsáhlá lokalita Tetřevské slatě.

 

Z geografického hlediska má hora Tetřev nepravidelný tvar. Do svahů jsou zapracovány suťové proudy a skalní výchozy. Svahy jsou porostlé smrčinami s příměsí jeřábu. Na vrcholové plošině je skalka s geodetickým bodem.

 

Na západních svazích Tetřeva probíhá správní hranice Plzeňského a Jihočeského kraje. A nejen to. Nachází se zde i bod styku územních hranic obcí Horská Kvilda, Modrava (obě patří pod Plzeňský kraj) a Kvilda (patřící k Jihočeskému kraji). Při průzkumu v terénu jsem došel k následujícím závěrům. Trojmezí obcí je vyznačeno hromádkou kamení, u které se potkávají dvě linie kamenných zídek. První linie kamenné zídky probíhá odtud na západ (v délce cca 500 m) - linie kopíruje správní hranici Horské Kvildy a Modravy. Druhá linie kamenné zídky probíhá odtud na jih (v délce cca 1 km) - linie kopíruje správní hranici Modravy a Kvildy. Zbývající třetí linie, tj. správní hranice Kvildy a Horské Kvildy, v terénu kamennou snůškou vyznačena není. Kamenné zídky měly v minulosti vymezovací účel a rozhraničovaly konkrétní správní území. Například ve schwarzenberské revírní mapě z roku 1902 je na pomezí Modravy a Kvildy vyznačena hranice mezi Prášilským a Zdíkovským panstvím. Na pomezí Horské Kvildy a Modravy je vyznačena hranice mezi sekcemi II. a III., které spadaly pod revír Filipova Huť panství Prášily. Ve starých mapách jsou zakresleny i hraniční kameny - některé z nich se zachovaly do současnosti a jsou tak společně s kamennými snůškami tichým svědkem období, kdy ve zdejších lesích vládl čilý ruch a hranice bylo třeba takto vyznačit. Například ve schwarzenberské revírní mapě z roku 1902 je u lomu hranice mezi Prášilským a Zdíkovským panstvím zakreslen hraniční kámen č. 10. V mapě pozemkového katastru z období první republiky je u téhož místa zakreslen hraniční kámen č. 9. Kupodivu oba hraniční znaky se dochovaly - devítka je vytesána do skály a desítka představuje mezník.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: Tetřev (1-11), správní hranice obecně (12-16, z toho zakreslení lomu hranice mezi Prášilským a Zdíkovským panstvím ve schwarzenberské revírní mapě z roku 1902 a v mapě pozemkového katastru z období první republiky 13, trojmezí 14-16), správní hranice mezi Modravou a Kvildou (17-29, z toho hraniční znak č. 5 17-19, hraniční znak č. 6 20-21, hraniční znak č. 9 a 10 u lomu hranice 22-24), správní hranice mezi Horskou Kvildou a Modravou (30-36).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz