Špičník (Velký Špičník, Špičák) / Spitz Berg (Grosser Spitz Berg) (1 351 / 1 352 m. n. m.)

Špičník je dvojvrchol. Česká vrcholová plošina je situována do nadmořské výšky 1 351 metrů a bavorská vrcholová plošina se nachází v nadmořské výšce 1 352 metrů. Mezi oběma vrcholovými plošinami v mělkém sedýlku probíhá státní hranice, děje se tak v nadmořské výšce cca 1 340 metrů v úseku hraničních kamenů č. 27/24 až 28.

 

Na českých svazích Špičníku pramení Březový potok a přítoky Březnického potoka, k okrajům svahu je situována Březová slať. Na bavorských svazích Špičníku pramení přítoky, které se dole v údolí připojují k řece Kleine Ohe. Do hraničního severozápadního sedýlka (oddělující svahy Blatného vrchu) přiléhá Špičácká slať, která převážně zasahuje do Bavorska a je tvořena vrchovištěm s klečí borovice a smrčinou.

 

Z geografického hlediska je Špičník plochým sukem se zbytky zarovnaného povrchu ve vrcholové části. Svahy na české straně jsou mírné, svahy na německé straně jsou velmi prudké. Vrcholová plošina s četnými balvany a sutí je odlesněna.

 

K hoře Špičník náleží dva historické hraniční znaky. Ten první představuje hraniční skalku, na kterou je posazen novodobý hraniční kámen č. 28. Na straně skalky, která je přivrácena k Bavorsku, je vytesána bavorská šachovnice. Česká strana skalky je nečitelná, ale lze se domnívat, že jsou zde pozůstatky vytesaného českého lva. Druhý hraniční znak má podobu hraničního mezníku, nese letopočet 1765 s vyobrazením českého lva a bavorské šachovnice. Má úřední číslo 28/2-0/1.

 

Kousek od českého vrcholu Špičníku (cca 200 metrů na jihovýchod) se nachází kamenná zídka nebo spíše ohrada. Zídka je vysoká cca 1 metr a ohraničuje pravidelnou čtvercovou plochu o straně cca 40 metrů. Uvnitř plochy jsou místy znatelné jakési záhony oddělené rýhami. Doba a účel kamenné ohrady je nejasný. Může jít o ohradu, kde byl v minulosti spásán dobytek. Může jít o pozůstatek lesní školy. Rovněž se může jednat o jakousi základnu dřevařů, kteří z hory stahovali dřevo do údolí.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: hora (1), vedení státní hranice na vrcholu (2-3), český vrchol (4-10), bavorský vrchol (11-17), historický znak u hraničního kamene č. 28 (18-19), historický hraniční kámen č. 28/2-0/1 (20-21), kamenná ohrada (22-27).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz