V Koutě / Mühlbuchet (1 276 m. n. m.)

Hraniční hora V Koutě není moc známá – v mapách není zaznačena jménem nebo kótou. Svoje jméno dostala pravděpodobně od koutku-ohybu státní hranice, která zde jinak probíhá takřka přímočaře. Vrcholová plošina se nachází na společné státní hranici v úseku mezi hraničními znaky č. 25/11 až 25/13.

 

Do českých svahů hory V Koutě je situována Vrchová slať a pramenné větévky Roklanského potoka. Na bavorských svazích vrcholku pramení přítoky, které se dole v údolí připojují k řece Grosse Ohe. V mělkém hraničním sedýlku mezi horou V Koutě a Blatným vrchem se nachází česko-bavorská Kruhová slať, která je tvořena malým vrchovištěm s mrazovou formou smrku. Svým tvarem kruh opravdu připomíná. U Kruhové slatě se nachází starý hraniční mezník s letopočtem 1772, který rozhraničoval zemskou hranici mezi Českým královstvím a Bavorskem. Mezník stojí na bavorské straně hranice u hraničního kamene č. 26.

 

Z geografického hlediska je hora V Koutě kupovitým vrcholem. Společná česko-bavorská vrcholová plošina je holá s nastupujícím smrkovým porostem.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vedení státní hranice na vrcholu (1-2), česká část vrcholu (3-5), bavorská část vrcholu (6-8).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz