Velká Mokrůvka (Mokrá) / Moor Berg (1 370 m. n. m.)

Velká Mokrůvka je nejvyšší horou Plzeňského kraje. Jméno hory je odvozeno od mokrých svahů, které západním směrem padají k zamokřenému Luzenskému údolí. Vrcholová plošina se nachází na společné státní hranici v úseku mezi hraničními znaky č. 1/6 až 2/2 (délka hraniční linie cca 300 metrů).

 

Z českých svahů Velké Mokrůvky vytékají pravostranné přítoky Luzenského potoka, v údolí pod svahy Velké Mokrůvky se rozprostírá rozsáhlý komplex Hraničních slatí. Z bavorských svahů Velké Mokrůvky vytékají prameny Grosser Schwarz Bach a Kleiner Schwarz Bach, které dole v údolí vytvářejí potok Resch Bach.

 

Z geografického hlediska má Velká Mokrůvka podobu severojižního strukturního hřbetu nad Luzenským údolím. Vrchol Velké Mokrůvky je dnes již odlesněn, nastupuje nová smrčina, místy vtroušený jeřáb. Na české straně vrcholové plošiny je několik skalek a geodetický bod.

 

Při státní hranici na Velké Mokrůvce si nejde nevšimnout souvislého širokého příkopu, který je místy doplněný o souvislé kamenné obložení. Je to pozůstatek velmi staré obchodní cesty z dob vlády Karla IV. Obchodní cesta vedla z Kašperských hor do Pasova, avšak vlivem kopcovitého terénu bylo později od ní upuštěno a probíhala o kousek dál přes Březník a Modrý sloup. O staré obchodní cestě se píše jako o silnici nebo dálnici středověku. Byla široká asi 2.5 metru a vydlážděna kameny. V době prvorepublikové turistiky státní hranicí, v úseku od Luzného přes Velkou a Malou Mokrůvku až k Mrtvému vrchu, probíhala turisticky značená cesta.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vedení státní hranice na vrcholu (1-2), česká část vrcholu (3-9), bavorská část vrcholu (10-13), pozůstatky obchodní cesty (14-26). 

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz