Bavorsko a lesy

Lesy a hospodaření v nich je nepochybně spojeno i s Bavorským lesem. I zde byly nejprve hluboké lesy s nekontrolovatelným lesním hospodářstvím. I tady postupem času a v souvislosti se sklářskou a dřevařskou kolonizací bylo přistoupeno ke kontrolovatelnému lesnímu hospodaření. Rovněž se v královském Bavorském lese v proměnách století vystřídali páni a majitelé. V podstatě lze konstatovat, že bavorské lesní hospodaření mělo stejné charakteristické rysy jako to české. Na druhou stranu některé odchylky by se určitě našly. K bavorským lesům postačí uvedené. Snad se někdy v budoucnu pokusím o podrobnější popis.

 

Byl by ale hřích nezmínit bývalé horské pastviny (lady), roztroušené v Bavorském lese u státní hranice. Obydlených míst bylo v Bavorsku více a proto tam bylo také více dobytka. V Bavorském lese proto vznikla umělým odlesněním asi desítka míst s název Schachten. Schachten bylo označení pro místa, kde se pásl mladý dobytek. Sedláci z okolí měli právo k lesní pastvě. Na počátku června pastevci vyháněli skot na pastviny a trávili s ním zde celé léto až do září. Pastevec zde měl primitivní boudu k nocování (Hütte). Pasení dobytka se na bavorských Schachten místně udrželo až do 60. let 20. století. Dnes jsou tyto pastviny vnímány jako historická památka a doklad hospodaření předků.

 

Naproti Modravským pláním se přes západní hranici nacházely pastviny pojmenované jako Kohl Schachten, Hoch Schachten, Alm Schachten a Verlorener Schachten (Ztracená louka). Pastviny svého času vlastnil sklářský statek rodiny Poschingerů. Pastvina Kohl Schachten měla původní rozlohu 16 hektarů (dnes 7.5 hektarů) a první zmínka o pastevectví se u ní váže k roku 1733, naposledy byla louka využita v roce 1961. Hoch Schachten byla využívána v období 1733-1961, Alm Schachten 1773-1920 a Verlorener Schachten 1829-1963. Dnes bývalými pastvinami, na kterých se rozprostírají osamocené stromy s často bizardními tvary, prochází turistická cesta. Listnaté solitéry jsou velmi staré, některé rostou, jiné už odumřely. Byly tu kdysi při mýcení lesa ponechány jako opěrné body, aby poskytovaly stín odpočívajícím pastevcům. U Verlorener Schachten se nachází dřevěná chaloupka (Verlorener Hütte), kterou spravuje bavorský zájmový spolek. Verlorener Schachten je z jihovýchodu ohraničena státní hranicí (hraniční kámen č. 22/4). Na louce, kousek od hranice, lze vypozorovat řádku kamenných snosů – zřejmě se jedná o pozůstatek ohrady pastvy.

 

Do sedla mezi Velkým Roklanem a Malým Roklanem je situována bývalá horská pastvina Rachel Schachten (Roklanská louka). V roce 1831 měla louka rozlohu přes 5 hektarů a byla jednou z nejvýše položených pastvin na Šumavě (1 360 metrů nad mořem). Dnes je její plocha sotva poloviční. Louka je porostlá travinou, trsy borůvčí a jednotlivými smrky. Na okraji Roklanské louky stojí starý mezník – vyznačuje správní hranici mezi obcemi Frauenau (zemský okres Regen) a Spiegelau (zemský okres Freyung-Grafenau).

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: Kohlschachten (1-28), Hochschachten (29-50), Almschachten (51-69), Verlorener Schachten (70-100), Roklanská louka (101-114).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz