Moderní hospodaření a turistika

Na přelomu 80. a 90. let 20. století na Modravsku padla železná opona. Konkrétněji v dubnu roku 1990, kdy byly z hraničního pásma na Modravsku odstraněny drátěné zátarasy a kontrolní pás. V roce 1991 byl zřízen Národní park Šumava. Modravské lesy byly organizačně přiřazeny pod Správu Národního parku Šumava. Pokračovalo se a i nyní se lidé ve zdejších lesích věnují lesnímu hospodaření ve formě pěstební a těžební činnosti. Kromě toho začala do lesů pronikat lesní pedagogika, vědečtí a jiní pracovníci.

 

Od 90. let 20. století začali na Modravské pláně až ke státním hranicím pronikat první turisté, aby vypozorovali, co z již bývalého hraničního pásma na Modravsku zůstalo. A možná byli překvapeni, že mimo zděných objektů rot a průseků po drátěných zátarasech, si zdejší kraj zanechal dobrý ráz. Inu takový ráz, do něhož byly vkládány naděje turistů a lidí žijících na Šumavě. Je nezbytné dodat, že krutou daní železné opony bylo zmizení příhraničních osad a samot, avšak Březnická myslivna a Roklanská chata studené časy přežily. Turistika na Modravsku se začala pomalu rozvíjet nebo chcete-li usměrňovat.

 

Jaké jsou dnešní turistické možnosti na Modravských pláních si shrneme v následujících bodech. Rozbor se zaměřuje pouze na epicentrum Modravských plání, které lze ohraničit prostorem mezi státní hranicí a červenou příhraniční turistickou značkou.

 

1) Příhraniční červená turistická značka – Tato značka prochází celou linií Šumavy u státních hranic. Na Modravsku tato značka ohraničuje epicentrum Modravských plání, které se táhnou dále ke státním hranicím. Turisticky je využit úsek Poledník – Javoří slať – Javoří Pila – Rybárna – Modrava – Modravský potok – Černohorská a Ptačí nádrž – Černá hora – Prameny Vltavy. Nejkrásnějším úsekem této trasy je kotlina se zamokřenými lučinami podél Javořího a Roklanského potoka.

 

2) Modrá a zelená turistická značka z Modravy na Březník – Modrá značka probíhá údolím podél Modravského potoka a zelená značka probíhá Starobřeznickou cestou, která kopíruje starou obchodní stezku a protínají ji Cikánské slatě s povalovým chodníkem.

 

3) Dvě turistické cesty vedoucí ke státní hranici k turistickým hraničním přechodům (obě cesty jsou otevřeny v období od poloviny července do poloviny listopadu z důvodu ochrany tetřeva hlušce) – První cesta je neznačená a vede z Březníku po úbočí hory Špičník ke státní hranici, kterou dostihuje u hraničního kamene č. 28/8. Od státní hranice se jde hraničním chodníkem k turistickému hraničnímu přechodu Modrý sloup/Blaue Säule (hraniční kameny č. 29/12-0/1 a 30). Druhá cesta je žlutě značená a vede od směrovníku Poledník-odbočka k CZ/D ke státní hranici, kterou dostihuje u hraničního kamene č. 16/14. Zde je turistický hraniční přechod Poledník/Buchenau. Od obou turistických hraničních přechodů se dá dojít po bavorské pěšině na oficiální bavorskou turistickou cestu s ukazateli.

 

4) Hraniční chodník podél hraničních kamenů (hraniční chodník je otevřen v období od poloviny července do poloviny listopadu z důvodu ochrany tetřeva hlušce) – Souvislé úseky pochůzek po státní hranici spojují významná česko-bavorská místa. Od turistického hraničního přechodu Modrý sloup/Blaue Säule (hraniční kameny č. 29/12-0/1 a 30) lze jít doleva po hraničním chodníku ke hraničnímu rozcestí pod Luzným (shluk tří historických hraničních kamenů) a odtud navázat na bavorské turistické značení (vedoucí na Luzný a do Finsterau), nebo doprava po hraničním chodníku ke hraničnímu kameni č. 25. Od hraničního kamene č. 25 se vine bavorská pěšina na oficiální bavorskou turistickou cestu, která vede vpravo na Velký Roklan nebo vlevo k Roklanskému jezeru.

 

5) Příhraniční (dálková) bavorská turistická značka – Tato značka prochází celou linií Bavorského lesa u státních hranic. Na Modravsku je od státní hranice vzdálena jen kousek. Turistická značka probíhá v úseku: turistický hraniční přechod Poledník/Buchenau – Hirschbachschwelle – Zwieselter Filz – Kohlschachten – Latschen Filz – Hochschachten – Almschachten – Verlorener Schachten – Roklanská louka – Waldschmidthaus – Velký Roklan – Roklanská kaple – Roklanské jezero – Teufelsloch – Rozcestí u Skleněné archy – Luzný – hraniční rozcestí pod Luzným.

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz