Antýgl / Antigel

S bývalým králováckým dvorcem Antýglem je spjata sklářská kolonizace na Šumavě. Je to už velmi dávno, když Antýgl vznikl jako sklářská huť. Prášilské panství jako jednotný celek ještě neexistovalo. Tenkrát se na Šumavě rozprostíralo území Královského hvozdu. Královský hvozd se skládal ze svobodných rychet. Největší z rychet byla ta Stodůlecká a pod tu Antýgl patřil. Základní sídelní jednotkou svobodné rychty byl dvorec/dvůr. Tento sídelní status měl i Antýgl. Jak vlastně takový královácký dvorec vypadal? Dvorec byl obvykle tvořen skupinou roubených i zděných stavení. Dvorec se skládal z hlavní budovy, která byla pokryta šindely a zdobenými obklady štítu. Tuto budovu užívali obyvatelé rychet Králováci k vlastnímu bydlení. Dále zde byla ubytovna pro nádeníky, stodola, malá kaplička a zvonička.

 

Antýgl byl vůbec první sklářskou hutí na území Stodůlecké rychty. První zmínka o Antýglu sahá až do roku 1500, nicméně první zprávy o sklářské huti Antýgl se váží k roku 1523. Sklářskou huť založil J. Fuchs. Od tohoto období až do roku 1818 zde působila sklárna, která vyráběla duté sklo a skleněné korálky pro růžence. Název sklářské hutě je odvozen od skutečnosti, že měla sklárna jednu pec (Ein Tigel). Po uzavření hutě zde vznikl zmiňovaný dvorec patřící ke Stodůlecké rychtě. Ten se udržoval až do roku 1859 (Králováci si udržovali veškerá práva a privilegia svobodných sedláků do roku 1849). V pozdější době se dvorec Antýgl stal ubytovacím hostincem a selskou usedlostí.

 

Antýgl je svým malebným umístěním a pozoruhodnými budovami spojen s filmem. V roce 1949 se zde natáčely scény z filmu Divá Bára. V roce 1976 posloužily budovy Antýglu pro filmovou povídku ze šumavského pohraničí Boty plné vody-Zelenáči 1945, a to jako jednotka Pohotovostního pluku 1 Národní bezpečnosti, která střežila poválečné hranice.

 

V roce 1965 koupil zchátralé budovy Antýglu podnik Svazarm Sušice a opravil je do původního stylu a zřídil zde autokemp. Autokemp přetrval do dnešní doby, provozuje ho soukromá společnost ze Srní. Na průčelí hlavní budovy je umístěn znak obyvatel svobodných rychet Králováků. Celý areál Antýglu je kulturní památkou. Ke kempování nezbytně patří řeka – z Antýglu je to jen pár kroků k řece Vydře.

 

Mapa Stabilního katastru z roku 1837

 

 

 

Letecká mapa z roku 1949

 

 

 

Letecká mapa z roku 2011

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: staré fotografie (1-6), film Divá Bára z roku 1949 (7-8), film Boty plné vody-Zelenáči z roku 1976 (9-10), současný stav (11-20).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz