Balz Hütte

Balz Hütte v jazyce českém znamená Tokaniště. Takovýchto míst bylo na Šumavě mnoho. Místo nazvané jako Balz Hütte představovalo dřevěnou boudu nebo chcete-li chatku, která byla určena primárně lesním zaměstnancům pro úschovu nářadí a jako dočasné nocležiště.

 

Ve starých mapách, které zobrazují Modravské pláně, jsem dohledal dvě místa takto pojmenovaná. První z nich se nacházelo u soutoku Roklanského potoka s Rokytkou. Turistický průvodce z roku 1938 uvádí, že nad soutokem těchto potoků stála lovecká chatka.

 

Druhé místo se nacházelo u Starobřeznické cesty v místech, kde začíná povalový chodníček (od směru z Modravy) napříč Cikánskou slatí.

 

Je zřejmé, že dřevěných boudiček a chatek bylo do Modravských plání roztroušeno mnoho, nicméně výše uvedený popis činím pouze na základě dochovaných dokumentů, kterými jsou mapová díla.

 

Mapa Národního parku Bavorský les (místo u soutoku Roklanského potoka s Rokytkou)

 

 

 

Mapa revíru Modrava z roku 1893 (místo u Starobřeznické cesty)

 

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz