Josefstadt

Primitivní dřevařská osada Josefstadt je spjata s dřevařskou kolonizací na Šumavě na počátku 19. století. Rok co rok odcházely skupiny dřevorubců z domovských osad do hlubokých lesů na Modravsko. Na Modravských pláních si dřevorubci stavěli dřevařské přístřešky a chatrče. Takovýchto primitivních přístřešků tam bylo velmi mnoho. Zpravidla byly budovány kolem cest nebo potoků.

 

Pokud se dřevorubecké přístřešky uskupily v jeden větší celek, vznikla malá primitivní dřevařská osada a dostala své jméno. Jednou takovou osadou byl Josefstadt a podle archivních pramenů byl vůbec největší dřevorubeckou kolonií na Modravských pláních. Osada Josefstadt je zakreslena v některých starých mapách – možná je z nich patrné, že s postupujícím časem se počet objektů osady zvyšoval. Osada se nacházela u křižovatky cest na Modravu, Březník a Podroklaní (u Trampusova křížku). Kupodivu k osadě Josefstadt existují i dobové obrázky.

 

Osada Josefstadt zanikla někdy na přelomu 19. a 20. století. O Josefstadtu se zmiňuje turistický průvodce z roku 1896. Podle něj zde stály chalupy, v nichž v létě bydlí dřevaři. I podle nalezených pozůstatků (rozvaliny kamení, součástky výbavy) v místě osady Josefstadt, lze usoudit, že šlo vskutku o plnohodnotnou menší osadu.

 

Mapa Stabilního katastru z roku 1837

 

 

 

Mapa panství Prášily-Dlouhá Ves z roku 1872

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: staré fotografie (1-2), současný stav (3-14).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz