Preisleiten

„Vlevo, asi tisíc kroků nedaleko a dosti hluboko pod ním, hučela řeka Vydra, nesla nesmírné spousty polen, která místy v divé směsi pádila, jinde, kde línější tekly vody, se stavěla a houstla, takže čistý, granátově hnědý proud úplně zakrývala. Na protějším – pravém – břehu říčky vypínala se preisleitenská sytě zelená stráň, skoro úplně bez lesa, jenž ji druhdy pokrýval. Tu a tam na vysoké, dosti srázné té stráni stály drobné chaloupky, po jedné, po dvou, malinké stáje, stodůlky a kůlničky o sobě. Stříšky byly skoro vesměs aspoň zčásti nově kryté a bílé šindele leskly se v záři slunečné, že daleko je bylo viděti.“

 

Karel Klostermann / Ze světa lesních samot

 

Preisleiten byla malá dřevařská osada, která vznikla až na počátku 19. století v přímé souvislosti s výstavbou Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu a plávkou dřeva. Snad proto ani neměla osada český název. Mapa Stabilního katastru z roku 1837 zachycuje v osadě 8 dřevěných domků. Ještě v roce 1945 je zde uváděno 14 domů se 46 obyvateli. Osada byla údajně zbourána v roce 1958.

 

Pozůstatky osady jsou ukryty v lese na stráni nad pravým břehem řeky Vydry. Jsou zde k vidění rozvaliny kamenných podezdívek chalup, snůšky kamení oddělující hranice pozemků a mimo jiné tu a tam lze najít i nějakou součástku z vybavení usedlosti.

 

Mapa Stabilního katastru z roku 1837

 

 

 

Letecká mapa z roku 1949

 

 

 

Letecká mapa z roku 2011

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: staré fotografie (1-3, zdroj 3: Franz Krickl), současný stav (4-19).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz