Nádržka na Luzenském potoce

Nádržka na plavení dřeva na Luzenském potoce / Lusen Schwelle se nacházela v Luzenském údolí nedaleko levostranného přítoku Březového potoka. Rozprostírala se ve Hraničních slatích. Luzenská nádržka měla poměrně dosti protáhlý tvar. Při jejím naplnění dosahoval obsah vody až k 21 000 m3, což bylo nejvíce z plavebních nádržek na Modravsku. Plocha povodí činila 3.61 km2.

 

Do dnešních dnů se zachovala uměle navršená hráz. Protrží hráze protéká Luzenský potok. Karel Petráš dodává, že vznik a existence švele je do dnešních dnů dosti nejasná – jestli skutečně existovala, pak musela vzniknout až později po roce 1890. Dále poukazuje na to, proč nebyla nádržka zbudována až pod soutokem Luzenského a Březnického potoka v Březnickém údolí, vydatnost přítokové vody by byla daleko větší. Odkazuje na vyprávění dcery Waltra Palečka paní Peleškové z doby působení jejího otce na Březníku. Chodívala s otcem chytat pstruhy do sítě k rybníčku na Luzenském potoce. Prý stačilo zanořit sítě do vody a bylo uloveno najednou i 20 pstruhů.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: stará fotografie (1), současný stav (2-9).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz