Nádržka na Roklanském potoce

Nádržka na plavení dřeva na Roklanském potoce / Rachel Schwelle byla situována do Podroklanské mýtiny k Roklanské hájovně. Roklanská nádržka měla kruhovitý tvar a byla ze všech plavebních nádržek na Modravsku největší. Vodní plocha nádržky činila 1.90 hektarů. Při jejím naplnění dosahoval obsah vody k 18 000 až 20 000 m3. Plocha povodí činila 3.21 km2. Roklanská nádržka mohla dodávat vodu do Roklanského potoka po dobu 10 až 12 hodin.

 

Nádržka na Roklanském potoce je spojena s úplně poslední plávkou dřeva na Modravsku. Stalo se tak v roce 1958, tedy v době, když již území Modravských plání zabrala Pohraniční stráž. Roklanská nádržka sloužila pohraničníkům k plnění (soutěžních) plaveckých disciplín. V roce 1958 při plnění těchto disciplín došlo k utopení vojína, příslušníka pohraniční roty Roklanská hájenka. Je třeba doplnit, že i v těch nejparnějších letních dnech byla voda v nádrži velmi studená. Ostatně o tom se můžeme přesvědčit i dnes, že voda v modravských potocích je v létě velmi studená. Propust nádrže byla někdy kolem roku 1962 vyhozena do povětří.

 

Do dnešních dnů se zachovala uměle navršená hráz. Odstřelem zdevastovanou propustí protéká Roklanský potok. Zamokřené dno nádrže je porostlé nízkou vegetací. Můžeme nalézt zarůstající rýhu po tzv. přelivu, tj. zařízení, které zajišťovalo bezpečnost hráze. Přes přeliv odtékala voda při vyšším stavu vody v nádržce. Ztrouchnivělé dřevěné trámy v propusti jsou pozůstatkem tzv. kbelu, tj. výpustního zařízení. Kromě těchto pozůstatků jsem na místě dohledal vyúsťující potrubí s ventilem a v Roklanském potoce zbytek výdřevy jeho dna.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: mapa Stabilního katastru z roku 1837 (1), stará fotografie z období první republiky (2, zdroj: Zmizelá Šumava / Brokovnicí do zad), stará fotografie z 50. let 20. století (3, zdroj: Leoš Ešner), stará fotografie ze 60. let 20. století (4), současný stav (5-27).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz