Bavorsko a potoky

V bloku o potocích na Modravsku byly samostatně zmíněny ty vodní toky, které sice pramení na české straně, ale zakrátko opouštějí české území a stékají do Bavorska k Dunaji a dále do Černého moře. Byly jimi Kleiner Regen (Malá Řezná), Hirsch Bach (Jelení potok) a Grosser Schwarz Bach (Velký Černý potok). Tyto a další bavorské potoky míří do jiného povodí a úmoří než-li vody z potoků na Modravsku, jenž jsou zdrojnicemi Vydry, Vltavy a Severního moře.

 

Z hraničních hor na bavorskou stranu hranice stéká mnoho pramenných větévek, které dole v údolích vytvářejí řečiště bavorských potoků a řek Kleiner Regen, Grosse Ohe, Kleine Ohe a Resch Bach. Řeky odtékají k Dunaji a dále do Černého moře. Z uvedeného vyplývá, že česko-bavorská státní hranice na Modravských pláních je typickým příkladem přirozené hranice vedené po hřebeni hor. Hřeben hraničních hor je zároveň rozvodím – vody pramenící na české straně odtékají do Severního moře a vody pramenící na bavorské straně odtékají do Černého moře. Jsou zde ale výjimky – jde o situace, kde státní hranice probíhá na nejnižších svazích hor a (pramenné) potůčky je překonávají. Ostatně Malá Řezná, Jelení potok nebo Javoří potok jsou toho důkazem.

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz