Luzenský potok a jeho přítoky

Luzenský potok (Luzný potok) / Lusen Bach pramení na severozápadních svazích hory Luzný v nadmořské výšce okolo 1 250 metrů. Prameniště se nachází v lokalitě Modrý sloup na české straně státní hranice. Luzenský potok protéká otevřeným Luzenským údolím, sbírá vody z Hraniční slatě a Luzenské slatě, místy meandruje. Ve Hraniční slati protéká umělou protrží navršené hráze, která je pozůstatkem plavební nádržky. V Hraniční slati Luzenský potok přijímá přítoky horských potůčků pramenících na svazích Velké Mokrůvky, Malé Mokrůvky, Hraniční hory a Špičníku.

 

Jedním z těchto horských potůčků je Březový potok / Birken Bach, levostranný přítok Luzenského potoka. Pramení na východních svazích Špičníku a jeho tok měří cca 1.5 km. Protéká Březovou slatí a Hraniční slatí.

 

Luzenský potok v Březnickém údolí pod Březnickou myslivnou přijímá z levé strany Březnický potok (Černý potok, Šumenský potok) / Schwarz Bach. Březnický potok pramení na severovýchodních svazích Blatného vrchu na Blatenské slati a jeho tok měří něco málo přes 2 km. Pod Březnickou myslivnou meandruje.

 

Od soutoku obou potoků mění Luzenský potok název na Modravský potok, i když v dávných dobách to byl Luzenský potok až k soutoku s Roklanským potokem na Modravě. Délka Luzenského potoka k soutoku s Březnickým potokem je cca 4 km.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: Luzenský potok (1-30), Březový potok (31-39), Březnický potok (40-60). 

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz