Modravský potok a jeho přítoky

Modravský potok / Mader Mach vzniká soutokem Luzenského a Březnického potoka v Březnickém údolí pod Březnickou myslivnou. Od soutoku Modravský potok protéká sevřeným údolím s poměrně velikým spádem 20 promile. Tok potoka kopíruje cestu z Březníku do Modravy. Kromě méně výrazných bezejmenných přítoků, které odtékají ze svahů a rašelinišť, Modravský potok přijímá čtyři přítoky.

 

Z levé strany přijímá Cikánský potok / Blohaus Bach. Cikánský potok pramení v Cikánské slati a jeho délka je cca 1.7 km.

 

Z pravé strany jsou to přítoky tři. Nejprve Ptačí potok / Vogelstein Bach. Ptačí potok pramení na severních svazích Malé Mokrůvky a západních svazích Černé hory v nadmořských výškách okolo 1 250 metrů. Jeho délka činí cca 4.7 km. Ptačí potok sbírá vody z Ptačí slatě a Ztracené slatě. Zhruba ve střední části toku byla zbudována plavební nádrž.

 

Druhým pravostranným přítokem je Černohorský potok / Häupel Bach. Černohorský potok pramení v Černohorském močále a mimo něj ještě před soutokem s Modravským potokem sbírá vody z Nové slatě. Jeho délka činí cca 4 km. I zde v jeho průběhu byla v minulosti zbudována nádrž k plavení dřeva.

 

Třetí pravostranný přítok se nachází na Modravě a je jím Filipohuťský potok / Hanif Bach. Vzniká v prameništi, které odvodňuje Tetřevskou slať. Jeho délka činí cca 4.5 km. Jak již bylo řečeno, Filipohuťský potok vytváří svoje pramenné větévky v podmáčených a rašelinných smrčinách Tetřevské slatě. Následuje klidný tok horskými filipohuťskými loukami a nakonec divoké kaskády v divokém lese. V úseku toku potoka z Filipovy Hutě do Modravy je vedená 2 km dlouhá naučná stezka.

 

V Modravě se Modravský potok potkává s levostranným přítokem Roklanského potoka. Soutokem potoků vzniká řeka Vydra. Délka Modravského potoka od soutoku Luzenského a Březnického potoka po soutok s Roklanským potokem činí cca 7.5 km. Výškový rozdíl od prameniště Luzenského potoka po soutok Modravského potoka s Roklanským potokem v Modravě činí 273 metrů. Rozloha povodí Modravského potoka je 42 km2.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: Modravský potok (1-42), Cikánský potok (43-47), Ptačí potok (48-54), Černohorský potok (55-61), Filipohuťský potok (62-79).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz