Bavorsko a slatě

Na bavorské straně hranice se nachází dva komplexy rašelinišť, a to Zwieselter Filz a Latschen Filz. Tato rašelinná oblast navazuje na komplex Modravských slatí na českém území.

 

Zwieselter Filz je soustava několika vrchovišť s klečí borovice a s přilehlými porosty rašelinných a podmáčených smrčin. Ve dvou rozlohou největších vrchovištích se nachází několik jezírek, přičemž jedním z rašelinišť prochází turistický povalový chodník. Z povalového chodníku lze zahlédnout 5 rašelinných jezírek. Vody ze Zwieselter Filz sbírá prameniště Javořího potoka, který odtéká na českou stranu. Ostatně celý komplex rašeliniště Zwieselter Filz je situován západně od Javořích slatí a jihozápadně od Javořího vrchu. Ze severovýchodu je rašeliniště ohraničeno státní hranicí, což si můžeme sami ověřit – u začátku povalového chodníku, jehož jsme dosáhli při stoupání z Hirschbachschwelle, je na dohled (100 metrů) hraniční kámen č. 17 a pomocné hraniční kolíky. A navíc, v čáře státní hranice, mezi hraničními kameny č. 17/4 až 17/9, kleč borovice s mrazovou formou smrku zasahuje kousek do českého území.

 

Latschen Filz (Klečová slať) je situována jižně od Zwieselter Filz. Latschen Filz je velkým vrchovištěm, které se táhne jihovýchodním směrem ke státní hranici. V podstatě v totožném směru probíhá i turistický povalový chodník. Latschen Filz je porostlá klečí borovice a dále podmáčenou a rašelinnou smrčinou. Z povalového chodníku jsou viditelná tři jezírka. Nejprve soustava Hintere Sulz – velké a přitom velmi hustě porostlé rašelinné jezero s délkou 50 metrů a menší oko. K povalovému chodníku je přistavěna odbočka k jezírku Latschensee (Klečové jezero), které má taktéž maximální délku 50 metrů. Vody z Latschen Filz odvádí Javoří potok, který zde pramení.

 

Kromě Zwieselter Filz a Latschen Filz se na bavorské straně hranice nacházejí menší soustavy rašelinišť s menšími vrchovišti, podmáčenou a rašelinnou smrčinou. Již bez atraktivních jezírek. Jako příklad lze zmínit Grosser Filz (Velká slať), Kleiner Filz (Malá slať) a Stangen Filz (Hraniční slať). Grosser Filz se nachází v sedle mezi Luzným a Velkou Mokrůvkou, Kleiner Filz se nachází v sedle mezi Velkou Mokrůvkou a Malou Mokrůvkou a Stangen Filz nalezneme kousek od turistického hraničního přechodu na Modrém sloupu. Všechna rašeliniště jsou vzdálena cca 100 metrů od státní hranice (hraniční kameny č. 1/2, 2/7 a 29/10).

 

Slatě, které jsou situovány na společné česko-bavorské státní hranici, jsou zmíněny v prezentaci Modravských slatí, tj. Biskupská slať, Kruhová slať a Špičácká slať.

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: Zwieselter Filz (1-14, z toho na státní hranici 13-14), Latschen Filz (15-31, z toho Hintere Sulz 19-27, Latschensee 28-31), Grosser Filz (32-39), Kleiner Filz (40-47), Stangen Filz (48-54).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz