Biskupská slať / Bisthumer Filz (Mark Filz)

Biskupská slať v soustavě Modravských slatí zaujímá specifické postavení. Ne náhodou je tato slať pojmenována jako symbol přeshraniční spolupráce a železné opony.

 

Na svazích Černé hory pramení několik potůčků. Kromě Teplé Vltavy jsou to i pramenné větévky řeky Grosser Schwarzbach. Na česko-bavorském (společném) prameništi řeky Grosser Schwarzbach, která pokračuje dále svůj tok do Bavorska, se nachází Biskupská slať. V hospodářské mapě revíru Filipova Huť z roku 1902 je zakreslena česká část Biskupské slatě. Takřka velikostí totožná plocha probíhá i na opačné straně hranice v Bavorsku. Obě plochy jsou tvořeny rašeliništi s mrazovou formou smrku a podmáčenou smrčinou. Zajímavost a výše zmíněna symbolika Biskupské slatě tkví v tom, že obě rašelinné plochy jsou odděleny revitalizovaným příkopem, kterým probíhá státní hranice. Společná česko-bavorská revitalizace hraničního příkopu proběhla v roce 2005, a to oběma správami Národních parků Šumava a Bavorský les. Při práci bylo vyzkoušeno společného hledání cílů a nacházení kompromisů mezi pracovníky obou parků. V době Pohraniční stráže, kdy sem byl vstup zakázán, představoval hraniční příkop na Biskupské slati jeden z obranných prvků proti nepříteli na druhé straně hranice. V důsledku toho byl hraniční příkop prohlouben až na dvoumetrovou hloubku.

 

Podle hospodářské mapy z roku 1902, hraniční příkop na Biskupské slati mezi Čechami a Bavorskem, probíhal mezi hraničními mezníky č. 16, 17 a 18. Dnes se tak děje mezi hraničními mezníky č. 4/5, 5 a 5/1.

 

Mapa revíru Filipova Huť z roku 1902

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: hraniční revitalizovaný příkop (1-19), česká část (20-25), bavorská část (26-29).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz