Březová slať (Březnická slať) / Birken Filz

V porostní mapě revíru Březník z roku 1892-1893 jsou zakreslena dvě políčka s označením Březové slatě. Menší komplex vrchového rašeliniště s navazujícími porosty podmáčených a rašelinných smrčin se nachází na západních svazích Luzenského údolí. Největší vrchoviště je tvořeno několika menšími jezírky. Tam, kde Březovou slať protíná průsek po elektrifikovaném drátěném zátarasu, který představoval pomyslnou železnou oponu v 50. a 60. letech, se nachází revitalizované odvodňovací rýhy. Na západních svazích Luzenského údolí vyvěrají četné prameny Březového potoka, které se zleva napojují na Luzenský potok. Nejsilnější pramenná větev Březového potoka protéká Březovou slatí.

 

Mapa revíru Březník z roku 1892-1893

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vrchoviště (1-9), revitalizovaný příkop (10-17).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz