Černohorský močál / Gfilder Filz (Schwarzberg Filz)

Černohorský močál se ze správního hlediska v minulosti nacházel na území revírů Filipova Huť a Hraběcí Huť. Dnes Černohorským močálem probíhá správní hranice obcí Modrava a Kvilda respektive správní hranice Plzeňského a Jihočeského kraje. Z hospodářské mapy revíru Filipova Huť z roku 1902 a z výřezu mapy 3. vojenského mapování z 2. poloviny 19. století vyplývá, že podstatná část Černohorského močálu patřila pod revír Filipova Huť a dnes patří pod správní území obce Modrava.

 

Černá hora je významnou zásobárnou vody. Na jejich svazích pramení Teplá Vltava, Černohorský a Ptačí potok nebo Grosser Schwarzbach. Na rozvodnici Černohorského potoka a levostranných přítoků Teplé Vltavy (tj. na rozvodnici Otavy a Vltavy) se nachází Černohorský močál. Černohorský močál je situován do mělkého sedla mezi Čertův vrch a severozápadní svah Černé hory. Staré mapy kopírují plochu vrchoviště s rozsáhlým porostem kleče s rašelinnou vrstvou. Z jihu je vrchoviště odděleno táhnoucím se průsekem po drátěném zátarasu z 80. let, který představoval pomyslnou železnou oponu. Podél průseku probíhají odvodňovací kanály, z nichž mnohé byly revitalizovány. Kromě vrchoviště a odvodňovacích rýh je Černohorský močál obklopen podmáčenou smrčinou. Zejména v odvodňovacích rýhách a podmáčených smrčinách můžeme spatřit do černa zbarvenou hladinu, která se jeví jako chladná a zrádná.

 

Mapa revíru Filipova Huť z roku 1902

 

 

 

Mapa 3. vojenského mapování z 2. poloviny 19. století

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vrchoviště (1-4), revitalizovaný příkop (5-18), smrčina (19-24). 

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz