Cikánská slať / Zigeuner Filz

Cikánská slať jako celek o rozloze přes 150 hektarů představuje jeden z největších rašeliništních celků v oblasti Modravských slatí. Rozkládá se na rozvodnicovém plató mezi Modravskou horou a Studenou horou a na mírných svazích ke Studenému a Modravskému potoku. Územím prochází Starobřeznická cesta mezi Modravou a Březníkem s poválkovým chodníkem umožňujícím přechod nejzamokřenější části. Cikánská slať je velmi různorodou lokalitou s několika vrchovišti, mnoha přechodovými rašeliništi a rozsáhlými porosty podmáčených smrčin. Největší vrchoviště s nelesní částí obsahuje několik zarůstajících jezírek a mimo to je rozvodím Studeného a Cikánského potoka. Cikánská slať je protkána hustou sítí odvodňovacích rýh, z nichž mnohé jsou přehrazeny. V minulosti byla lokalita Cikánských slatí jednou z nejvíce odvodněných komplexů v oblasti Modravských slatí.

 

V hospodářské mapě revíru Modrava z roku 1893 je Cikánská slať v podstatě rozparcelována na tři části – Velká Cikánská slať, Glaser Filz a Blohaus Filz. Velká Cikánská slať na mapě, západně od Starobřeznické cesty, v podstatě kopíruje největší vrchoviště s rozvodím Studeného a Cikánského potoka. Glaser Filz je menší část komplexu Cikánských slatí v severozápadním cípu. Blohaus Filz, východně od Starobřeznické cesty, je označení pro rašeliniště, které se táhne podél Cikánského potoka. Cikánský potok tvoří levostranný přítok Modravského potoka.

 

Mapa revíru Modrava z roku 1893

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vrchoviště (1-12), smrčina (13-27), turistická cesta (28-34). 

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz