Hraběcí slať / Rechen Filz

Podle porostní mapy revíru Modrava z roku 1863 patřila Hraběcí slať pod jeden revír. V hospodářské mapě revíru Modrava z roku 1893 je již Hraběcí slať rozdělena mezi dva revíry – větší část spadala pod revír Modrava a menší část pod revír Weitfäller. Hraběcí slať je situována mezi kótu 1 052 a Modravskou horu. Hraběcí slať je jedním velkým vrchovištěm s výplní borovice kleče, vrchoviště je obklopeno pásem podmáčených smrčin. Vrchoviště je rozpůleno cestou (dříve tedy hranicí revírů), vedoucí z Modravy k soutoku Roklanského potoka a Rokytky. Vody ze severní části vrchoviště odvádí bezejmenné pravostranné přítoky Roklanského potoka a vody z jižní části vrchoviště odvádí Slatinný potok.

 

Mapa revíru Modrava z roku 1863

 

 

 

Mapa revíru Modrava z roku 1893

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vrchoviště (1-7), smrčina (8-12).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz