Javoří slať / Schönfichten Filz (Fallbaum Filz)

Javoří slať představuje roztroušenou sestavu vrchovišť s jezírky i bez jezírek. I v porostní mapě revíru Modrava z roku 1863 je Javoří slať rozparcelována do několika uskupení. Kromě roztroušených parcel Javoří slatě je zde i Schachten Filz. Javoří slatě se nacházejí v severozápadním cípu komplexu Modravských slatí a jsou situovány na svazích Javořího a Smrkového vrchu. Někdy jsou Javoří slatě pojmenovávány i jako slatě u Javořího vrchu. Vrchoviště jsou obklopena lemem rašelinných a podmáčených smrčin. Vody z Javoří slatě odvádí Javoří a Tmavý potok.

 

Největší vrchoviště Javoří slatě s několika jezírky se nachází na vrcholové plošině Javořího vrchu. Ostatně část Javořího vrchu, kam je vrchoviště situováno, vidíme na porostní mapě revíru Nová Studnice z roku 1901-1902. Tenkrát tato část Javoří slatě patřila do revíru Nová Studnice.

 

V mapě vyznačená Schachten Filz představuje odlesněné rašeliniště se smrčinou a s odvodňovacími, dnes již revitalizovanými příkopy. Schachten Filz se nachází cca 200 metrů od státní hranice u hraničního mezníku č. 18/1.

 

Mapa revíru Modrava z roku 1863

 

 

 

Mapa revíru Nová Studnice z roku 1901-1902

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vrchoviště na Javořím vrchu (1-9), revitalizovaný příkop Schachten Filz (10-19), slať podél Javořího potoka (20-26). 

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz