Javoří slať / Schönfichten Filz (Fallbaum Filz)

Javoří slať představuje roztroušenou sestavu vrchovišť s jezírky i bez jezírek. I v porostní mapě revíru Modrava z roku 1863 je Javoří slať rozparcelována do několika uskupení. Kromě roztroušených parcel Javoří slatě je zde i Schachten Filz. Javoří slatě se nacházejí v severozápadním cípu komplexu Modravských slatí a jsou situovány na svazích Javořího a Smrkového vrchu. Někdy jsou Javoří slatě pojmenovávány i jako slatě u Javořího vrchu. Vrchoviště jsou obklopena lemem rašelinných a podmáčených smrčin. Vody z Javoří slatě odvádí Javoří a Tmavý potok.

 

Největší vrchoviště Javoří slatě s několika jezírky se nachází na vrcholové plošině Javořího vrchu. Maximální délky 56 metrů dosahuje izolované zarůstající jezírko. Ostatně část Javořího vrchu, kam je vrchoviště situováno, vidíme na porostní mapě revíru Nová Studnice z roku 1901-1902. Tenkrát tato část Javoří slatě patřila do revíru Nová Studnice.

 

V mapě vyznačená Schachten Filz představuje odlesněné rašeliniště se smrčinou a s odvodňovacími, dnes již revitalizovanými příkopy. Schachten Filz se nachází cca 200 metrů od státní hranice u hraničního mezníku č. 18/1.

 

Mapa revíru Modrava z roku 1863

 

 

 

Mapa revíru Nová Studnice z roku 1901-1902

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vrchoviště na Javořím vrchu (1-20, z toho velké zarůstající jezírko 10-20), revitalizovaný příkop Schachten Filz (21-30), slať podél Javořího potoka (31-37). 

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz