Kruhová slať / Zirkel Filz

V hospodářské mapě revíru Březník z roku 1893 je zakreslena Kruhová slať u hraničního mezníku č. 6, který rozhraničoval zemskou hranici mezi Českým královstvím a Bavorskou zemí. Tento mezník, s letopočtem 1772, se zde nachází dodnes a jeho označení šestkou je dodnes patrné. Mezník stojí na bavorské straně hranice u hraničního kamene č. 26. Kruhová slať je posazena do mělkého sedýlka mezi hraniční horu V Koutě a Blatný vrch. Utváří ji malé vrchoviště s mrazovou formou smrku. Svým tvarem kruh opravdu připomíná. Z opačné strany zasahuje i do Bavorska. Z Kruhové slatě odtékají vody k prameništi Roklanského potoka.

 

Mapa revíru Březník z roku 1893

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: hraniční linie (1-3), česká část (4-8), bavorská část (9-10), hraniční mezník č. 6 (11-12).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz