Luzenská slať / Lusen Filz

V porostní mapě revíru Březník z roku 1892-1893 je zakreslena Luzenská slať. V podstatě je to samostatná slať, oddělená od soustavy Velké Hraniční slatě, která se táhne Luzenským údolím podél Luzenského potoka. Promítneme-li v porostní mapě zakreslenou Luzenskou slať do současného terénu, zjistíme, že se nachází u menšího ohbí cesty vedoucí z Březníku na Modrý sloup. Luzenská slať je tvořena velkým a několika menšími vrchovišti. Ze západu je velké vrchoviště (s několika jezerními oky) ohraničeno meandry Luzenského potoka. Ze severu je Luzenská slať ohraničena bývalou plavební nádržkou, z jihu pak odvodňovacími rýhami, které k Luzenské slati taktéž patří.

 

Mapa revíru Březník z roku 1892-1893

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz