Roklanská slať / Gayerruck Filz

V porostní mapě revíru Modrava z roku 1863 je zakreslena celá soustava Roklanské slatě – Velká Roklanská slať, Malá Roklanská slať a Scharr Filz. Pokud srovnáme rozparcelované slatě ze staré mapy se současnou leteckou mapou, dojdeme k závěru, že parcely kopírují pět soustav vrchovišť s otevřenou nelesní částí s porosty borovice kleče a obvodovým lemem podmáčených a rašelinných smrčin.

 

Na soutoku Roklanského potoka s Rokytkou se nachází vejcovitá vrchoviště Malé Roklanské slatě a Scharr Filz. Malá Roklanská slať odvádí vody do Roklanského potoka i Rokytky, ve středu většího vrchoviště se nachází dvě jezírka s délkou 40 a 30 metrů. Scharr Filz odvádí vody do Roklanského potoka, ve středu vrchoviště se nachází jezírko s úctyhodnou délkou 65 metrů.

 

V pořadí druhá Malá Roklanská slať je situována do mělkého sedýlka mezi Medvědí horou a horu Medvěd. Ve vrchovišti této Malé Roklanské slatě se nachází čtyři jezírka, z nichž to největší dosahuje maximální délky 40 metrů. Vrchoviště protíná průsek po elektrifikovaném drátěném zátarasu z 50. a 60. let, což nám dokazují i kousky zaražených kůlů, keramických izolátorů a pozůstatky haťové cesty. Vody ze slatě jsou odváděny severozápadním a severovýchodním směrem - pravostranným přítokem Rokytky.

 

Velká Roklanská slať je vklíněna mezi obě Malé Roklanské slatě a je rozlohou největším vrchovištěm soustavy Roklanské slatě. Mimo malých jezerních ok se zde nachází jezírko, které svým tvarem připomíná šumavské Černé jezero. Vody z Velké Roklanské slatě odvádí pravostranný přítok Rokytky a levostranný přítok Roklanského potoka.

 

Mapa revíru Modrava z roku 1863

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vrchoviště Velké Roklanské slatě (1-13), vrchoviště Malé Roklanské slatě u soutoku Roklanského potoka a Rokytky (14-23), vrchoviště Malé Roklanské slatě v sedýlku mezi Medvědí horou a Medvědem (24-43, z toho velké jezírko 36-41, pozůstatky haťové cesty 42-43), vrchoviště Scharr Filz (44-54), smrčina (55-66).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz