Špičácká slať (Horní slať) / Spitzberg Filz

V hospodářské mapě revíru Březník z roku 1893 je tato slať zakreslena jako Spitzberg Filz. Pomístním názvem Spitzberg byla označena lokalita nad Březníkem – Špičák. Špičácká slať je situována do místa, které probíhá mezi hraničními sedly česko-bavorského Špičníku a česko-bavorského Blatného vrchu, a jenž se táhne mezi hraničními mezníky č. 27/14 a 27/22. Ze staré mapy jsou patrné dva flíčky Špičácké slatě na české straně. Špičácká slať převážně zasahuje do Bavorska, kde je mimo smrku tvořena i vrchovištěm s klečí borovice. Ze Špičácké slatě stéká bezejmenný pravostranný přítok Březnického potoka.

 

Mapa revíru Březník z roku 1893

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: hraniční linie (1-5), česká část (6-10), bavorská část (11-20).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz