Studená slať I. / Kaltstauden Filz

V hospodářské mapě revíru Březník z roku 1893 je zakreslena Horní Studená slať a Dolní Studená Slať. Komplex Studené slatě se nachází na jihozápadních svazích Studené hory. Studená slať bezprostředně sousedí s Blatenskou slatí – oba úseky slatí jsou v podstatě rozděleny pásem (podmáčených) smrčin. Studená slať je vrchovištěm s otevřenou nelesní částí táhnoucí se ze severu na jih. Převažují zde porosty kleče borovice. V horní části Studené slatě se nachází několik vrchovištních jezírek. Vody ze Studené slatě odvádí severním směrem zde pramenící Novohuťský potok a jižním směrem zde pramenící Březnický potok.

 

Mapa revíru Březník z roku 1893

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz