Tříjezerní slať / Dreisee Filz

Tříjezerní slať je zakreslena v mapě 3. vojenského mapování z 2. poloviny 19. století. Je malým vrchovištěm o rozloze 5 hektarů, vypínajícím se nad bývalou samotou Rybárna. Vrchoviště s borovicí je obklopeno podmáčenou smrčinou. Ve středu vrchoviště se nacházejí tři jezírka, z nichž to největší dosahuje délky 30 metrů. Při západním okraji vrchoviště jsou v porostech borovice dokonale ukryta další jezírka, dnes již zcela zarostlá vegetací. Modravská rašeliniště se vyznačují několikametrovou mocností – mocnost rašeliny na Tříjezerní slati je cca 4.5 metrů. Vody ze severní části Tříjezerní slatě jsou odváděny pravostranným přítokem Hrádeckého potoka.

 

Tříjezerní slať je zpřístupněna poválkovým chodníkem, který obkrouží všechna tři jezírka. Naučná stezka Tříjezerní slať zde byla zřízena již v roce 1979. Slavnostní otevření proběhlo 30. července. Mimo opravy povalového chodníku zde byla při otevření instalována informační tabulka a Návštěvní řád. Dnes musíme ocenit zřízení Naučné stezky v době, kdy několik desítek metrů od Tříjezerní slatě začínalo hraniční pásmo a z Rybárny sem stoupal drátěný zátaras. Dnešní provedení Naučné stezky je v podstatě totožné.

 

Mapa 3. vojenského mapování z 2. poloviny 19. století

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: staré fotografie (1-2), Informační tabule v roce 1974 (3, zdroj: Josef Frýdl), slavnostní otevření Naučné stezky v roce 1979 (4-6, zdroj: kronika pohraniční roty Javoří Pila), současný stav (7-35, z toho první malé jezírko 20-21, druhé malé jezírko 22-24, velké jezírko 25-34).

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz