Vrchová slať / Loch Filz

V hospodářské mapě revíru Březník z roku 1893 je zakreslena Vrchová slať, která se rozpíná podél několika pramenných větévek Roklanského potoka od severozápadu na jihovýchod. Nejinak tomu není dnes. V komplexu Vrchové slatě pramení Roklanský potok a odvádí vody ze slatě. Kromě toho se podél Vrchové slatě táhne znatelný průsek po elektrifikovaném drátěném zátarasu, který představoval pomyslnou železnou oponu v 50. a 60. letech. Z jihozápadu je Vrchová slať ohraničena státní hranicí. Kromě menších vrchovišť s podmáčenou smrčinou a mrazovou formou smrku, je Vrchová slať tvořena kruhovým vrchovištěm s borovicí bažinnou. Kruhové vrchoviště je protnuté oním průsekem po drátěném zátarasu. V tomto kruhovém vrchovišti se nachází několik jezírek. Na Vrchové slati je několik odvodňovacích kanálů, z nichž mnohé byly revitalizovány.

 

Mapa revíru Březník z roku 1893

 

 

 

OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: průsek a revitalizovaný příkop (1-7), vrchoviště (8-17). 

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz