Ptačí slať / Vogelstein Filz

V hospodářské mapě revíru Filipova Huť z roku 1902 je zakreslena Ptačí slať. Z umístění na staré mapě je patrné, že Ptačí slať probíhá mezi plavebními nádržkami na Ptačím a Černohorském potoce podél cesty spojující obě tyto švele. Na území Ptačí slatě je nespočet pramenných větévek Ptačího a Černohorského potoka. Ptačí slať je tvořena menšími vrchovišti s klečí borovice, mrazovou formou smrku a podmáčenou smrčinou.

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz