Obecně o hranicích okolo Modravy

Než-li se podíváme na zevrubnou prohlídku státních hranic okolo Modravy, je třeba popisovaný úsek hranic nějakým způsobem vymezit. Plošně bych úsek vymezil od hlavního hraničního mezníku č. 16, který stojí cca 1 kilometr jižně od Polední hory, až ke hlavnímu hraničnímu mezníku č. 6, který stojí cca 1 kilometr jižně od Černé hory. Délka hranice v tomto mnou vymezeném úseku činí cca 26 kilometrů.

 

Česko-bavorská státní hranice okolo Modravy prochází terénem, který je charakteristický pro vedení hranice na Šumavě. Hranice je zde z velké části přirozeným předělem – vede horským hřebenem, který je zároveň rozvodím (vody z českých svahů odtékají do Severního moře a vody z bavorských svahů odtékají do Černého moře). Jsou zde ovšem výjimky co se rozvodí týče – jde o situace, kde státní hranice probíhá na nejnižších svazích hor a pramenné potůčky je překonávají (Malá Řezná, Javoří potok, Jelení potok). Jelikož jsou pro Modravské pláně charakteristické podmáčené lučiny a slatě, nevyhýbá se státní hranice ani tomuto terénu (v některých případech jsou hranicí rozpůleny i vrchovištní soustavy slatí, u Biskupské slatě je hranicí rozpůlen dokonce i revitalizovaný odvodňovací příkop). V podmáčených místech hranice najdeme pozůstatky po zpěvnění terénu (prkénka, hatě, klády).

 

Česko-bavorská státní hranice je rozdělena na 12 hraničních úseků. Hranicí okolo Modravy prochází hned dva hraniční úseky – č. X (Železná Ruda-Luzný) a XI (Luzný-Strážný). Oba hraniční úseky se střetávají na hraničním rozcestí pod horou Luzný v základním hraničním mezníku č. XI/1.

 

Hranice okolo Modravy je vyznačena standardními typy hraničních znaků – tj. hraničními mezníky a hraničními znaky zanesenými do skalek a balvanů. Kromě toho se na hraniční linii nacházejí atypické hraniční mezníky (nemají tvar pravidelného hranolu a jsou opracovány do různých tvarů a velikostí, jde většinou o mezníky z původního vyznačení hranic) a historické hraniční mezníky (s ručně tesanými nápisy a symboly odkazující do historie). Při pochůzce státní hranicí lze dále vypozorovat i původní hraniční znaky, které již nejsou zaneseny do hraniční linie, tj. nemají svoje „úřední číslo“ a nejsou zahrnuty do hraničního dokumentárního díla. Jsou pozůstatkem původního vedení hranice. Zpravidla se jedná o balvany, do kterých je vytesáno číslo, hraniční křížek a rysky.

 

Zevrubná prohlídka státní hranice okolo Modravy je rozdělena do dvou částí. Nebudu se zabývat podrobným popisem hor, potoků a slatí, které přetínají státní hranici. Tyto charakteristiky jsou uvedeny na webu jinde.

 

1) Západní hranice Modravských plání – od hraničního přechodu Modrý sloup/Blaue Säule ke hlavnímu hraničnímu mezníku č. 16, který stojí cca 1 kilometr jižně od Polední hory.

 

2) Východní hranice Modravských plání – od hraničního přechodu Modrý sloup/Blaue Säule ke hlavnímu hraničnímu mezníku č. 6, který stojí cca 1 kilometr jižně od Černé hory.

 

Lom a střetávání hraničních úseků č. X a XI česko-bavorské hranice pod Luzným – zobrazení v aplikaci statnihranice.cz a hraničním dokumentárním díle

 

 

© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz