NOVINKA - KNIHA  Šumava-Modravské pláně

M O D R A V S K É   P L Á N Ě   A   M O D R A V S K O

Šumava, mocný to pojem. Šumava nás bere za srdce. Máme k Šumavě citový vztah. Učíme se přijímat Šumavu takovou jaká je.

 

„Srdcem Šumavy jsou Modravské pláně. To nejdrsnější území Čech. Jsme hrdí na předky, kteří zde, v kraji lesních samot živořili – zakládali sklářské hutě a dřevařské podniky, těžili a plavili dřevo z lesů, těšili se z turistiky a bojovali o hranice. My, pozorovatelé, pochopíme pocit hrdosti k odkazu staré Šumavy a knížecímu rodu Schwarzenbergů, který do lesů okolo Modravy přinesl počinek lesního hospodářství. Nás čtenáře ukojí řádky z pera Karla Klostermanna, který strasti a radosti tohoto kraje vepsal do románu Ze světa lesních samot.“

 

Zdeněk Šmída

 

„Ale moje Šumava, ta stará Šumava, jak bývala, ta již nežije, a komu tam býti, těžko dost jest mu zápasiti. Ty stará Šumavo, ty má kolébko! Tvé hvozdy lehly, nikdy již v staré slávě nevstanou. Jen močály klečí porostlé jsou, jak bývaly a v podzimních nocích záhadná světla v nich laškují, modravé plameny, duše zemřelých lidí. A duše milionů zemřelých velikánů lesních, kam ty se děly?“

 

 Karel Klostermann / Ze světa lesních samot


© 2016-2017 Zdeněk Šmída Vytvořeno systémem web-rychle.cz