Kniha Šumava-Modravské pláně

Kniha má 326 stran a 62 obrázků.
 
Dílo je rozděleno na dvě části. První část (kapitoly 1-6) popisuje dějiny kraje okolo Modravy od dávné historie, přes sklářství, dřevařství, prvorepublikovou turistiku až po komunistickou železnou oponu. Druhá část (kapitoly 7-13) seznamuje čtenáře se všemi prvky, které naše předky vtáhly do života kraje. Zmíněny jsou tak vody v podobě slatí, potoků a vod plavebních, dále hory, lesy a lesní hospodářství, osady, samoty a v neposlední řadě hranice. Bonusem je poslední kapitola (č. 14), která je věnována Roklanské chatě Klubu československých turistů. V rok vydání knihy uplynulo 80 let od její výstavby. Cenné textové a obrazové materiály k této kapitole poskytl Emil Kintzl.
 
Objednání knihy
 
Cena výtisku 250 Kč + poštovné 50 Kč. Knihu lze objednat emailem na adrese: zdenek.smida@email.cz
 
 
Obálka a obsah
 
 
 
 
Křest knihy
 
Knize se dostalo křtu tam, kde se psaly dějiny Světa lesních samot. Stalo se tak ve dnech 7. až 12. září 2016.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg
61.jpg
62.jpg
63.jpg
64.jpg
65.jpg
66.jpg