O webu

Web o Modravských pláních a Modravsku je rozdělen na tři části. První část webu je ryze historická - popisuje dějiny kraje okolo Modravy od dávné historie, přes sklářství, dřevařství, prvorepublikovou turistiku a komunistickou železnou oponu, až po současnost. Druhá část webu seznamuje čtenáře se všemi prvky, které naše předky vtáhly do života kraje. Zmíněny jsou tak vody v podobě slatí, potoků a vod plavebních, dále hory, lesy a lesní hospodářství, osady, samoty a v neposlední řadě hranice. Třetí částí webu jsou pak projekty, příspěvky a komentáře věnující se tématu. Web je doplněn o bohatou obrazovou galerii, která je tvořena archivními snímky a obrázky autora pořízenými v terénu.
 
Povídání v textové i obrazové formě vychází z archivních dokumentů, vzpomínek pamětníků, ale též z vlastního bádání u stolu i v terénu. Často odkazuji na své obdivovatele – spisy Karla Klostermanna a dobu, kdy zdejší lesy spravoval kníže ze Schwarzenbergu. Ve vší úctě bych chtěl poděkovat všem, kdo mi poskytli cenné informace nebo přispěli textovým či obrazovým materiálem.
 
 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
 
Publikace v knižní nebo elektronické podobě
 
Historický průzkum lesů jednotného hospodářského celku Kašperské Hory I. a II. Josef Ministr. Rok vydání: 1963
 
Historie lesů z okolí Srní a Prášil : sborník z výzkumu na Šumavě (sešit 3). Daniel Černý, Anna Kubíková, Raimund Paleczek, Pavel Fencl. Rok vydání: 2010
 
Weitfällerské slatě : sborník z výzkumu na Šumavě (sešit 2). Kolektiv autorů. Rok vydání: 2009
 
Co vyprávějí šumavské smrčiny : průvodce lesními ekosystémy Šumavy. Hana Šantrůčková, Jaroslav Vrba a kolektiv. Rok vydání : 2010
 
Šumavská rašeliniště. Karel Spitzer, Ivana Bufková. Rok vydání : 2008
 
Bezzásahový les na Šumavě na příkladu Židovského lesa. Ivo Vicena. Rok vydání: 2011
 
Šumavská ledovcová jezera, kary, strže a vodopády. Ivo Svoboda. Rok vydání: 2008
 
Proměna Šumavy za industrializace – zapomenuté stopy dřevařů : disertační práce. Tereza Blažková. Rok vydání: 2018
 
Šumava – Březník : Co bylo jižně za Modravou. Karel Petráš. Rok vydání: 2010
 
Z mého života na Březníku. Emilie Vrabcová. Rok vydání: 2008
 
Roklanská hájenka ve vzpomínkách. Erika Zemanová. Rok vydání: 2011
 
100 zajímavostí ze staré Šumavy. Kolektiv autorů. Rok vydání : 2010
 
100 zajímavostí ze staré Šumavy II. Kolektiv autorů. Rok vydání : 2011
 
100 zajímavostí ze staré Šumavy III. Kolektiv autorů. Rok vydání : 2012
 
100 zajímavostí ze staré Šumavy a také z Bavorského lesa IV. Kolektiv autorů. Rok vydání : 2013
 
Nejúplnější místopisný slovník staré Šumavy. Ondřej Fibich. Rok vydání : 2009
 
Průvodce Šumavou. František Adolf Borovský. Rok vydání: 1883
 
Průvodce Šumavou. Jiří Chudoba. Rok vydání: 1896
 
Průvodce Šumavou. Antonín Bašta. Rok vydání: 1908
 
Průvodce Šumavou. Antonín Bašta. Rok vydání: 1923
 
Průvodce Šumavou. Jaroslav Pacovský. Rok vydání: 1935
 
Knižnice Klubu československých turistů – 15. svazek : Šumava I. díl. Jaroslav Dostál. Rok vydání: 1938
 
Knižnice Klubu československých turistů – 16. svazek : Šumava II. díl. Jaroslav Dostál. Rok vydání: 1938
 
Dílo Karla Klostermanna – Črty ze Šumavy, Kam spějí děti, Lístky ze šumavské epopeje, V ráji šumavském, Ze světa lesních samot, Zmizelá osada
 
Historie Svazku Sušice 1945-1983 – materiály o historii pohraničních jednotek na Šumavě
 
Kroniky útvarů Pohraniční stráže – rota Javoří Pila, rota Prameny Vltavy, rota Šumná
 
Ostatní zdroje a obrazové materiály
 
Ostatní prameny ve formě článků, dokumentů, webových odkazů a aplikací, map a dalších pomůcek.
 
Pokud není u obrazového materiálu uveden zdroj, jedná se zpravidla o fotografie pořízené autorem nebo pocházející z jeho sbírky.