Tříjezerní slať

Tříjezerní slať / Dreisee Filz
 
Tříjezerní slať je zakreslena v hospodářské mapě revíru Schätzův Les z roku 1912. Je malým vrchovištěm o rozloze 5 hektarů, vypínajícím se nad bývalou samotou Rybárna. Vrchoviště s borovicí je obklopeno podmáčenou smrčinou. Ve středu vrchoviště se nacházejí tři jezírka, z nichž to největší dosahuje délky 30 metrů. Při západním okraji vrchoviště jsou v porostech borovice dokonale ukryta další jezírka, dnes již zcela zarostlá vegetací. Modravská rašeliniště se vyznačují několikametrovou mocností – hloubka rašeliny na Tříjezerní slati je cca 4.5 metrů. Vody ze severní části Tříjezerní slatě jsou odváděny pravostranným přítokem Hrádeckého potoka.
 
Tříjezerní slať je zpřístupněna poválkovým chodníkem, který obkrouží všechna tři jezírka. Naučná stezka Tříjezerní slať zde byla zřízena již v roce 1979. Slavnostní otevření proběhlo 30. července. Mimo opravy povalového chodníku zde byla při otevření instalována informační tabulka a návštěvní řád. Dnes musíme ocenit zřízení Naučné stezky v době, kdy několik desítek metrů od Tříjezerní slatě začínalo hraniční pásmo a z Rybárny sem stoupal drátěný zátaras. Dnešní provedení Naučné stezky je v podstatě totožné.
 
Mapa revíru Schätzův Les z roku 1912
 
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: staré fotografie (1-2), informační tabule v roce 1974 (3, zdroj: Josef Frýdl), slavnostní otevření Naučné stezky v roce 1979 (4-6, zdroj: kronika pohraniční roty Javoří Pila), současný stav (7-35, z toho první malé jezírko 20-21, druhé malé jezírko 22-24, velké jezírko 25-34), současný stav v zimním období (36-59, z toho první malé jezírko 50-51, druhé malé jezírko 52-53, velké jezírko 54-59).
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg