Modravské pláně a Modravsko

Vítejte...

 
 
MODRAVSKÉ PLÁNĚ
 
A MODRAVSKO
 
Šumava nás bere za srdce. Máme k Šumavě citový vztah. Učíme se přijímat Šumavu takovou jaká je.
 
Srdcem Šumavy jsou Modravské pláně. To nejdrsnější území Čech. Jsme hrdí na předky, kteří tady, v krajině lesních samot živořili – zakládali sklářské hutě a dřevařské podniky, těžili a plavili dřevo z lesů, těšili se z turistiky a bojovali o hranice. My pozorovatelé, pochopíme pocit úcty a pokory k odkazu staré Šumavy a knížecímu rodu Schwarzenbergů, který do lesů okolo Modravy přinesl počinek kontrolovatelného lesního hospodářství. Nás čtenáře ukojí řádky z pera Karla Klostermanna, který strasti a radosti tohoto kraje vepsal do románu Ze světa lesních samot.
 
Zdeněk Šmída
 
Ale moje Šumava, ta stará Šumava, jak bývala, ta již nežije, a komu tam býti, těžko dost jest mu zápasiti. Ty stará Šumavo, ty má kolébko! Tvé hvozdy lehly, nikdy již v staré slávě nevstanou. Jen močály klečí porostlé jsou, jak bývaly a v podzimních nocích záhadná světla v nich laškují, modravé plameny, duše zemřelých lidí. A duše milionů zemřelých velikánů lesních, kam ty se děly?
 
 Karel Klostermann / Ze světa lesních samot