Březník

01 / Březník.
 
 
 
02 / Březník.
 
 
 
03 / Březník.
 
 
 
04 / Březník.
 
 
 
05 / Březník.
 
 
 
06 / Březník, původní dřevěná myslivna.
 
 
 
07 / Březník.
 
 
 
08 / Březník.
 
 
 
09 / Březník, rota Pohraniční stráže v 50. letech (předloha zdroj: Viliam Kaszmány).
 
 
 
10 / Březník, rota Pohraniční stráže v 50. letech (předloha zdroj: Rudolf Kalčík a Jaroslav Zima / Stráže na pomezí).