Obecně

Rok 2018 byl plodný na výročí, která se dotýkají i Šumavy. Před 100 lety vznikla Československá republika, před 130 lety byl založen Klub českých turistů a konečně před 170 lety se narodil šumavský spisovatel Karel Klostermann. Tato jubilea a mé zalíbení do kraje okolo Modravy zapříčinilo, že v roce 2018 vznikla série porovnávacích snímků Modravska. Těžištěm obrazových předloh je časový úsek, který je označován jako stará Šumava (od konce 19. století do 30. let 20. století), byť v několika málo případech jsou zde i 50. léta minulého století, kdy ve zdejším kraji působila Pohraniční stráž.
 
Pojďte se vrátit na chvilku do toho pravého kraje lesních samot - doby, kdy vesničky byly skrovné, samoty na Březníku, v Podroklaní a na Javoří Pile fungovaly ku lesnímu hospodaření a turismu... ano… některé partie už nelze věrně zachytit. Prezentováno je celkem 67 porovnávacích snímků.
 
V roce 2019 vznikla dodatečná série porovnávacích snímků Modravska k 30. výročí pádu komunistického režimu. Těžištěm obrazových předloh jsou dva časové úseky, a to 80. a 90. léta minulého století. Jsou tady zachyceny drátěné zátarasy a jejich odstranění, stavební proměna Březnické hájenky a dalších objektů, proměna lesa u státních hranic a další prvky přirozené nebo člověkem dotvořené. Prezentováno je celkem 36 porovnávacích snímků, vždy po 18 kusech z každého časového úseku.