Velká Mokrůvka

Velká Mokrůvka (Mokrá) / Moor Berg (1 370 m. n. m.)
 
Velká Mokrůvka je nejvyšší horou Plzeňského kraje. Jméno hory je odvozeno od mokrých svahů, které západním směrem padají k zamokřenému Luzenskému údolí. Vrcholová plošina se nachází na společné státní hranici v úseku mezi hraničními znaky č. 1/6 až 2/2 (délka hraniční linie cca 300 metrů).
 
Z českých svahů Velké Mokrůvky vytékají pravostranné přítoky Luzenského potoka, v údolí pod svahy Velké Mokrůvky se rozprostírá rozsáhlý komplex Hraničních slatí. Z bavorských svahů Velké Mokrůvky vytékají prameny Grosser Schwarz Bach a Kleiner Schwarz Bach, které dole v údolí vytvářejí potok Resch Bach.
 
Z geografického hlediska má Velká Mokrůvka podobu severojižního strukturního hřbetu nad Luzenským údolím. Vrchol Velké Mokrůvky je dnes již odlesněn, nastupuje nová smrčina, místy vtroušený jeřáb. Na české straně vrcholové plošiny je několik skalek a geodetický bod.
 
Při státní hranici na Velké Mokrůvce si nejde nevšimnout souvislého tělesa cesty, které je místy doplněno o kamenné obložení. Je to pozůstatek velmi staré obchodní cesty z dob vlády Karla IV. Obchodní cesta vedla z Kašperských hor do Pasova, avšak vlivem kopcovitého terénu bylo později od ní upuštěno a probíhala o kousek dál přes Březník a Modrý sloup. O staré obchodní cestě se píše jako o silnici nebo dálnici středověku. Byla široká asi 2.5 metru a vydlážděna kameny. V době prvorepublikové turistiky státní hranicí, v úseku od Luzného přes Velkou a Malou Mokrůvku až k Mrtvému vrchu, probíhala turisticky značená cesta.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: vedení státní hranice na vrcholu (1-2), česká část vrcholu (3-9), bavorská část vrcholu (10-13), pozůstatky obchodní cesty (14-26). 
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg