Bavorsko a plavení dřeva

I na bavorském území za Modravou probíhala plávka dřeva z nedotčených a těžko přístupných hvozdů u hranice. Na horních tocích několika potoků byly vybudovány plavební nádržky, které zvyšovaly průtok vody v úzkých korytech potoků. Kromě nádrží, které postupem času ve plavebním století zanikly a nyní jsou porostlé lesem (tzv. Alte Klause), se dochovaly nejméně tři švele, které jsou zrekonstruovány – Hirschbach Schwelle, Schachtenbach Klause a Martin Klause.
 
Hirschbach Schwelle (Plavební nádržka na Jelením potoce) se nachází 200 metrů od hraničního kamene č. 16/20, tj. od místa, kde Jelení potok opouští české území a teče do Bavorska. Plavební nádržka je zrekonstruovaná – zemní hráz vytváří naplněné jezírko a skrz ní vytéká Jelení potok. Zadržovaná voda v nádržce umožňovala v minulosti splavovat dřevo na strmém úseku Jeleního potoka. Dřevo se plavilo dále po řece Řezná (Regen) až do Regensburgu.
 
Schachtenbach Klause (Plavební nádržka na Hinterer Schachten Bach) se nachází 2 km jihozápadně od Blatného vrchu a zároveň 2.5 km jihovýchodně od Roklanského jezera. Nádržka je zrekonstruovaná, i tady zemní hráz vytváří naplněné jezírko. Stavidlem protéká potok Hinterer Schachten Bach. Zadržovaná voda v nádržce umožňovala splavovat dřevo na úseku Grosse Ohe. Dřevo se dále plavilo po řece Jilec (Ilz) až do Pasova. U plavební nádržky se nachází horská chata Racheldiensthütte.
 
Martin Klause (Plavební nádržka na Kleine Ohe) se nachází nedaleko hraničního přechodu Modrý sloup. Nádržka je zrekonstruovaná včetně objektu kbelu. Zemní hráz vytváří naplněné jezírko. Stavidlem, které je obloženo betonovou konstrukcí, protéká potok Kleine Ohe. Zadržovaná voda v nádržce umožňovala splavovat dřevo na strmém úseku Kleine Ohe. Dále se plavilo po řece Jilec až do Pasova. Horní tok potoka Kleine Ohe je situován do soutěsky, která je místy pokryta kamenným mořem. Tzv. Čertova soutěska (Teufelsloch) je turisticky přístupná.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: staré fotografie (1-3, z toho Schachtenbach Klause a Racheldiensthütte 1-2, Martin Klause 3), současný stav (4-24, z toho Hirschbach Schwelle 4-9, Schachtenbach Klause a Racheldiensthütte 10-14, Martin Klause 15-21, Teufelsloch 22-24).
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg