Bavorsko a slatě

Na bavorské straně hranice se nachází dva komplexy rašelinišť, a to Zwieselter Filz a Latschen Filz. Tato rašelinná oblast navazuje na lokalitu Modravských slatí na českém území.
 
Zwieselter Filz je soustava několika vrchovišť s klečí borovice a s přilehlými porosty rašelinných a podmáčených smrčin. Ve dvou rozlohou největších vrchovištích se nachází několik jezírek, přičemž jedním z rašelinišť prochází turistický povalový chodník. Z povalového chodníku lze zahlédnout 5 rašelinných jezírek. Vody ze Zwieselter Filz sbírá prameniště Javořího potoka, který odtéká na českou stranu. Ostatně celý komplex rašeliniště Zwieselter Filz je situován západně od Javořích slatí a jihozápadně od Javořího vrchu. Ze severovýchodu je rašeliniště ohraničeno státní hranicí, což si můžeme sami ověřit – u začátku povalového chodníku, jehož jsme dosáhli při stoupání z Hirschbachschwelle, je na dohled (100 metrů) hraniční kámen č. 17 a pomocné hraniční kolíky. A navíc, v čáře státní hranice, mezi hraničními kameny č. 17/4 až 17/9, kleč borovice s mrazovou formou smrku zasahuje kousek do českého území.
 
Latschen Filz (Klečová slať) je situována jižně od Zwieselter Filz. Latschen Filz je velkým vrchovištěm, které se táhne jihovýchodním směrem ke státní hranici. V podstatě v totožném směru probíhá i turistický povalový chodník. Latschen Filz je porostlá klečí borovice a dále podmáčenou a rašelinnou smrčinou. Z povalového chodníku jsou viditelná tři jezírka. Nejprve soustava Hintere Sulz – velké a přitom velmi hustě porostlé rašelinné jezero s délkou 50 metrů a menší oko. K povalovému chodníku je přistavěna odbočka k jezírku Latschensee (Klečové jezero), které má taktéž maximální délku 50 metrů. Vody z Latschen Filz odvádí Javoří potok, který zde pramení.
 
Kromě Zwieselter Filz a Latschen Filz se na bavorské straně hranice nacházejí menší soustavy rašelinišť s menšími vrchovišti, podmáčenou a rašelinnou smrčinou. Již bez atraktivních jezírek. Jako příklad lze zmínit Grosser Filz (Velká slať), Kleiner Filz (Malá slať) a Stangen Filz (Hraniční slať). Grosser Filz se nachází v sedle mezi Luzným a Velkou Mokrůvkou, Kleiner Filz se nachází v sedle mezi Velkou Mokrůvkou a Malou Mokrůvkou. Stangen Filz nalezneme kousek od hraničního přechodu na Modrém sloupu. Všechna rašeliniště jsou vzdálena cca 100 metrů od státní hranice (hraniční kameny č. 1/2, 2/7 a 29/10).
 
Slatě, které jsou situovány na společné česko-bavorské státní hranici, jsou zmíněny v prezentaci Modravských slatí, tj. Biskupská slať, Kruhová slať a Špičácká slať.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: Zwieselter Filz (1-31, z toho na státní hranici 30-31), Latschen Filz (32-62, z toho Hintere Sulz 38-53, Latschensee 54-62), Grosser Filz (63-70), Kleiner Filz (71-81), Stangen Filz (82-89).
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg
61.jpg
62.jpg
63.jpg
64.jpg
65.jpg
66.jpg
67.jpg
68.jpg
69.jpg
70.jpg
71.jpg
72.jpg
73.jpg
74.jpg
75.jpg
76.jpg
77.jpg
78.jpg
79.jpg
80.jpg
81.jpg
82.jpg
83.jpg
84.jpg
85.jpg
86.jpg
87.jpg
88.jpg
89.jpg