Moderní hospodaření a turistika

Na přelomu 80. a 90. let minulého století na Modravsku padla železná opona. Konkrétně v dubnu roku 1990, kdy byly na Modravsku odstraněny drátěné zátarasy a kontrolní pás. V roce 1991 byl zřízen Národní park Šumava. Modravské lesy byly organizačně přiřazeny pod Správu Národního parku Šumava. Pokračovalo se a i nyní se lidé ve zdejších lesích věnují lesnímu hospodaření ve formě pěstební a těžební činnosti. Kromě toho začala do lesů pronikat lesní pedagogika, vědečtí a jiní pracovníci.
 
Od 90. let začali na Modravské pláně až ke státním hranicím pronikat první turisté, aby vypozorovali, co z již bývalého hraničního pásma na Modravsku zůstalo. A možná byli překvapeni, že mimo zděných objektů rot a průseků po drátěných zátarasech, si zdejší kraj zanechal dobrý ráz. Inu takový ráz, do něhož byly vkládány naděje turistů a lidí žijících na Šumavě. Je nezbytné dodat, že krutou daní železné opony bylo zmizení příhraničních osad a samot, avšak Březnická myslivna a Roklanská chata studené časy přežily. Turistika na Modravsku se začala pomalu rozvíjet nebo chcete-li usměrňovat.
 
Jaké jsou nynější turistické možnosti na Modravských pláních si shrneme v následujících bodech. Rozbor se zaměřuje na jádrovou oblast, kterou lze ohraničit prostorem mezi státní hranicí a červenou příhraniční turistickou značkou. Na hranicích Národního parku Šumava a Bavorský les je několik přechodových míst, která byla dočasně zřízena na omezenou roční dobu z důvodu ochrany přírody. Na hranicích okolo Modravy se jedná o hraniční přechod Poledník/Buchenau, dále stezku úbočím Špičníku ke hranici a hraniční přechod Modrý sloup. O jejich fungování rozhoduje mezistátní dohoda mezi oběma státy - je tedy třeba zjistit aktuální situaci, zda je přechod otevřen či nikoliv. I přesto tato tři přechodová místa jsou do popisu zahrnuta. Omezení fungování se týká i souvislých úseků na hraničním chodníku a dále úseků na českých i bavorských turistických značkách.
 
1) Příhraniční červená turistická značka – Tato značka prochází celou linií Šumavy u státních hranic. Na Modravsku ohraničuje jádrovou oblast Modravských plání, které se táhnou dále ke státním hranicím. Turisticky je využit úsek Poledník – Javoří slať – Javoří Pila – Rybárna – Modrava – Modravský potok – Černohorská a Ptačí nádrž – Černá hora – Prameny Vltavy. Nejkrásnějším úsekem této trasy je kotlina se zamokřenými lučinami podél Javořího a Roklanského potoka.
 
2) Modrá a zelená turistická značka z Modravy na Březník – Modrá značka probíhá údolím podél Modravského potoka a zelená značka probíhá Starobřeznickou cestou, která kopíruje starou obchodní stezku a protínají ji Cikánské slatě s povalovým chodníkem.
 
3) Dvě cesty vedoucí ke státní hranici k turistickým (sezónním) hraničním přechodům – První cesta vede z Březníku po úbočí hory Špičník ke státní hranici, kterou dostihuje u hraničního mezníku č. 28/8. Od státní hranice se jde hraničním chodníkem ke hraničnímu přechodu Modrý sloup/Blaue Säule (hraniční mezníky č. 29/12-0/1 a 30). Druhá cesta vede od turistické stezky (mezi rozcestníky Javoří slať a Poledník) ke státní hranici, kterou dostihuje u hraničního mezníku č. 16/14. Zde je hraniční přechod Poledník/Buchenau. Od obou turistických hraničních přechodů se dá dojít po bavorské pěšině na oficiální bavorskou turistickou cestu.
 
4) Hraniční chodník podél hraničních kamenů – Souvislé úseky pochůzek po státní hranici spojují významná česko-bavorská místa. Od hraničního přechodu Modrý sloup/Blaue Säule lze jít doleva po hraničním chodníku ke hraničnímu rozcestí pod Luzným a odtud navázat na bavorské turistické značení, nebo doprava po hraničním chodníku ke hraničnímu mezníku č. 25. Od hraničního mezníku č. 25 se vine bavorská pěšina na oficiální bavorskou turistickou cestu, která vede vpravo na Velký Roklan nebo vlevo k Roklanskému jezeru.
 
5) Příhraniční (dálková) bavorská turistická značka – Tato značka prochází celou linií Bavorského lesa u státních hranic. Na Modravsku je od hranice vzdálena jen kousek. Turistická značka probíhá v úseku: hraniční přechod Poledník/Buchenau – Hirschbachschwelle – Zwieselter Filz – Kohlschachten – Latschen Filz – Hochschachten – Almschachten – Verlorener Schachten – Roklanská louka – Waldschmidthaus – Velký Roklan – Roklanská kaple – Roklanské jezero – Felsenkanzel – Teufelsloch – Rozcestí u Skleněné archy – Luzný – hraniční rozcestí pod Luzným. K bavorské turistice dále patří neznačená cesta nedaleko hraničního mokrůveckého hřbetu. Probíhá v úseku: hraniční mezník č. 1/3 před Velkou Mokrůvkou – Kirchlinger Stand – Steinfleckberg – chalupa Schwarzbachklause – Reschbachklause.
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: turistická cesta v úseku Roklanské jezero-Felsenkanzel-Teufelsloch-Rozcestí u Skleněné archy (1-38, z toho Felsenkanzel 6-15, Teufelsloch 33-35), turistická cesta v úseku hraniční mezník č. 1/3 před Velkou Mokrůvkou-Kirchlinger Stand-Steinfleckberg-chalupa Schwarzbachklause-Reschbachklause (39-79).
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg
61.jpg
62.jpg
63.jpg
64.jpg
65.jpg
66.jpg
67.jpg
68.jpg
69.jpg
70.jpg
71.jpg
72.jpg
73.jpg
74.jpg
75.jpg
76.jpg
77.jpg
78.jpg
79.jpg