Bavorsko a lesy

Lesy a hospodaření v nich je nepochybně spojeno i s Bavorským lesem. I zde byly nejprve hluboké lesy s nekontrolovatelným lesním hospodářstvím. I tady postupem času a v souvislosti se sklářskou a dřevařskou kolonizací bylo přistoupeno ke kontrolovatelnému lesnímu hospodaření. Rovněž se v královském Bavorském lese v proměnách století vystřídali páni a majitelé. V podstatě lze konstatovat, že bavorské lesní hospodaření mělo stejné charakteristické rysy jako to české. Na druhou stranu některé odchylky by se určitě našly. K bavorským lesům postačí toto uvedené.
 
Horské pastviny Schachten
 
V Bavorském lese u státní hranice jsou roztroušeny bývalé horské pastviny (lady). Obydlených míst v horách bylo v Bavorsku dost, pro obživu místních obyvatel se sem soustřeďoval i hospodářský dobytek. V lesích vznikla umělým odlesněním asi desítka míst s název Schachten. Schachten bylo označení pro místa, kde se pásl mladý dobytek. Sedláci z okolí měli právo k lesní pastvě. Na počátku června pastevci vyháněli skot na pastviny a trávili s ním zde celé léto až do září. Pastevec zde měl primitivní boudu k nocování (Hütte). Pasení dobytka se na bavorských Schachten místně udrželo až do 60. let minulého století. V současnosti jsou tyto pastviny vnímány jako historická památka a doklad hospodaření předků.
 
Pastva na Rukowitzschachten nedaleko Debrníku
 
 
 
Naproti Modravským pláním (mezi Poledníkem a Roklanem) se přes hranici nacházely pastviny pojmenované jako Kohl Schachten, Hoch Schachten, Alm Schachten a Verlorener Schachten (Ztracená louka). Pastviny dlouhou dobu vlastnil sklářský statek rodiny Poschingerů. Pastvina Kohl Schachten měla původní rozlohu 16 hektarů (nyní 7.5 hektarů) a první zmínka o pastevectví se u ní váže k roku 1733, naposledy byla louka využita v roce 1961. Hoch Schachten byla využívána v období 1733-1961, Alm Schachten 1773-1920 a Verlorener Schachten 1829-1963. V současnosti bývalými pastvinami, na kterých se rozprostírají osamocené stromy s často bizardními tvary, prochází turistická cesta. Listnaté solitéry jsou velmi staré, některé rostou, jiné už odumřely. Byly tu kdysi při mýcení lesa ponechány jako opěrné body, aby poskytovaly stín pro dobytek a odpočívající pastevce. U Verlorener Schachten se nachází dřevěná chaloupka (Verlorener Hütte), která vznikla přestavbou zchátralé boudy v roce 1976. O chalupu a její okolí pečuje spolek Bavorského lesa ze sekce Frauenau. Verlorener Schachten je z jihovýchodu ohraničena státní hranicí (hraniční kámen č. 22/4). Na okraji louky, kousek od hranice, lze vypozorovat řádku kamenných snosů – jedná se o pozůstatek ohrady pastvy. Kamenné snůšky lze zhlédnout i na Alm Schachten. K louce Alm Schachten existuje autentické video z roku 1965 (na konci této stránky). V této době tady už převládl turismus nad pasením, i tak můžeme zhlédnout původní pasteveckou boudu se stájí.
 
Do sedla mezi Velkým Roklanem a Malým Roklanem je situována bývalá horská pastvina Rachel Wiese (Roklanská louka). V roce 1831 měla rozlohu přes 5 hektarů a byla jednou z nejvýše položených pastvin na Šumavě (1 360 metrů nad mořem). Nyní je její plocha sotva poloviční. Louka je porostlá travinou, trsy borůvčí a jednotlivými smrky. Na okraji Roklanské louky stojí starý mezník – vyznačuje správní hranici mezi obcemi Frauenau (zemský okres Regen) a Spiegelau (zemský okres Freyung-Grafenau).
 
 
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU: Kohlschachten (1-65), Hochschachten (66-131), Almschachten (132-212), Verlorener Schachten (213-270), Roklanská louka (271-299).
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
028.jpg
029.jpg
030.jpg
031.jpg
032.jpg
033.jpg
034.jpg
035.jpg
036.jpg
037.jpg
038.jpg
039.jpg
040.jpg
041.jpg
042.jpg
043.jpg
044.jpg
045.jpg
046.jpg
047.jpg
048.jpg
049.jpg
050.jpg
051.jpg
052.jpg
053.jpg
054.jpg
055.jpg
056.jpg
057.jpg
058.jpg
059.jpg
060.jpg
061.jpg
062.jpg
063.jpg
064.jpg
065.jpg
066.jpg
067.jpg
068.jpg
069.jpg
070.jpg
071.jpg
072.jpg
073.jpg
074.jpg
075.jpg
076.jpg
077.jpg
078.jpg
079.jpg
080.jpg
081.jpg
082.jpg
083.jpg
084.jpg
085.jpg
086.jpg
087.jpg
088.jpg
089.jpg
090.jpg
091.jpg
092.jpg
093.jpg
094.jpg
095.jpg
096.jpg
097.jpg
098.jpg
099.jpg
100.jpg
101.jpg
102.jpg
103.jpg
104.jpg
105.jpg
106.jpg
107.jpg
108.jpg
109.jpg
110.jpg
111.jpg
112.jpg
113.jpg
114.jpg
115.jpg
116.jpg
117.jpg
118.jpg
119.jpg
120.jpg
121.jpg
122.jpg
123.jpg
124.jpg
125.jpg
126.jpg
127.jpg
128.jpg
129.jpg
130.jpg
131.jpg
132.jpg
133.jpg
134.jpg
135.jpg
136.jpg
137.jpg
138.jpg
139.jpg
140.jpg
141.jpg
142.jpg
143.jpg
144.jpg
145.jpg
146.jpg
147.jpg
148.jpg
149.jpg
150.jpg
151.jpg
152.jpg
153.jpg
154.jpg
155.jpg
156.jpg
157.jpg
158.jpg
159.jpg
160.jpg
161.jpg
162.jpg
163.jpg
164.jpg
165.jpg
166.jpg
167.jpg
168.jpg
169.jpg
170.jpg
171.jpg
172.jpg
173.jpg
174.jpg
175.jpg
176.jpg
177.jpg
178.jpg
179.jpg
180.jpg
181.jpg
182.jpg
183.jpg
184.jpg
185.jpg
186.jpg
187.jpg
188.jpg
189.jpg
190.jpg
191.jpg
192.jpg
193.jpg
194.jpg
195.jpg
196.jpg
197.jpg
198.jpg
199.jpg
200.jpg
201.jpg
202.jpg
203.jpg
204.jpg
205.jpg
206.jpg
207.jpg
208.jpg
209.jpg
210.jpg
211.jpg
212.jpg
213.jpg
214.jpg
215.jpg
216.jpg
217.jpg
218.jpg
219.jpg
220.jpg
221.jpg
222.jpg
223.jpg
224.jpg
225.jpg
226.jpg
227.jpg
228.jpg
229.jpg
230.jpg
231.jpg
232.jpg
233.jpg
234.jpg
235.jpg
236.jpg
237.jpg
238.jpg
239.jpg
240.jpg
241.jpg
242.jpg
243.jpg
244.jpg
245.jpg
246.jpg
247.jpg
248.jpg
249.jpg
250.jpg
251.jpg
252.jpg
253.jpg
254.jpg
255.jpg
256.jpg
257.jpg
258.jpg
259.jpg
260.jpg
261.jpg
262.jpg
263.jpg
264.jpg
265.jpg
266.jpg
267.jpg
268.jpg
269.jpg
270.jpg
271.jpg
272.jpg
273.jpg
274.jpg
275.jpg
276.jpg
277.jpg
278.jpg
279.jpg
280.jpg
281.jpg
282.jpg
283.jpg
284.jpg
285.jpg
286.jpg
287.jpg
288.jpg
289.jpg
290.jpg
291.jpg
292.jpg
293.jpg
294.jpg
295.jpg
296.jpg
297.jpg
298.jpg
299.jpg
300.jpg
301.jpg
 
 
VIDEO K TÉMATU: pastvina Almschachten v roce 1965 (zdroj: Bayerischer Rundfunk)