Lesnické učiliště Modrava

Od 50. let minulého století byla kapacita lesnických učňovských a středních škol na území republiky nedostatečná. Kromě naplnění těchto kapacit bylo třeba lesnické školy vybavit technikou k dokonalé výuce mechanizace a dalších disciplín. Poválečný rozvoj lesního hospodářství vyžadoval, aby se kvalifikaci pracovníků věnovala velká pozornost. 
 
V roce 1962 se na Modravě uvolnil kasárenský areál po Pohraniční stráži (komplex budov U Pstruha) a střediskové lesnické odborné učení ve Vimperku zde zřídilo své odloučené pracoviště. Lesnické učiliště na Modravě působilo až do roku 1982, a to ve dvouletém, později tříletém učebním oboru lesní mechanizátor. Po studiu, ve kterém učni vykonávali v lese pod dohledem mistrů odborného výcviku všechny práce pěstební i těžební, se z nich stali kvalifikovaní lesní dělníci. Někteří pokračovali ve studiu na některé z lesnických středních škol v regionu a stali se z nich hajní. Učiliště k zábavě i poučení pořádalo pro studenty různé kroužky - výtvarný, hudební, údržbářský, střelecký nebo kroužek myslivosti a ochrany přírody. Při lesnickém učilišti na Modravě byly pořádány celostátní a regionální dovednostní soutěže lesnických učilišť a také kurzy odborné přípravy pro stávající lesní dělníky.   
 
Lesnické učiliště na Modravě v 60. a 70. letech (zdroj: Antonín Schubert)
 
 
 
Lesnické učiliště na Modravě a každodenní život (zdroj: noviny a časopisy Pravda-odbočka Plzeň ze dne 14. 3. 1973, 6. 9. 1978 a 27. 2. 1968, Květy ze dne 13. 1. 1977, Vlasta ze dne 1. 12. 1971, Rudé právo ze dne 23. 11. 1964 a 23. 10. 1969, Lesnická práce č. 8 z roku 1964)
 
 
 
 
 
 
 
Lesnické učiliště na Modravě a dovednostní soutěž (zdroj: noviny a časopisy Lesnická práce č. 8 z roku 1964, Pravda-odbočka Plzeň ze dne 18. 6. 1971)
 
 
 
 
Lesnické učiliště na Modravě a kurz odborné přípravy (zdroj: časopis Lesnická práce č. 5 z roku 1970)