O webu

Web o Modravských pláních a Modravsku je rozdělen na tři části. První část webu je ryze historická - popisuje dějiny kraje okolo Modravy od dávné historie, přes sklářství, dřevařství, prvorepublikovou turistiku a komunistickou železnou oponu, až po současnost. Druhá část webu seznamuje čtenáře se všemi prvky, které naše předky vtáhly do života kraje. Zmíněny jsou tak vody v podobě slatí, potoků a vod plavebních, dále hory, lesy a lesní hospodářství, osady, samoty a v neposlední řadě hranice. Třetí částí webu jsou pak projekty, příspěvky a komentáře věnující se tématu. Web je doplněn o bohatou obrazovou galerii, která je tvořena archivními snímky a obrázky autora pořízenými v terénu.
 
Povídání v textové i obrazové formě vychází z archivních dokumentů, vzpomínek pamětníků, ale též z vlastního bádání u stolu i v terénu. Často odkazuji na své obdivovatele – spisy Karla Klostermanna a dobu, kdy zdejší lesy spravoval kníže ze Schwarzenbergu. Ve vší úctě bych chtěl poděkovat všem, kdo mi poskytli cenné informace nebo přispěli textovým či obrazovým materiálem.
 
Web o Modravských pláních a Modravsku odpovídá desetiletému období 2012-2022 s příležitostnými aktualizacemi v dalších letech.
 
 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
 
Publikace v knižní nebo elektronické podobě
 
Historický průzkum lesů jednotného hospodářského celku Kašperské Hory I. a II. Josef Ministr. 1963
 
Historie lesů z okolí Srní a Prášil : sborník z výzkumu na Šumavě (sešit 3). Daniel Černý, Anna Kubíková, Raimund Paleczek, Pavel Fencl. 2010
 
Weitfällerské slatě : sborník z výzkumu na Šumavě (sešit 2). Kolektiv autorů. 2009
 
Co vyprávějí šumavské smrčiny : průvodce lesními ekosystémy Šumavy. Hana Šantrůčková, Jaroslav Vrba a kolektiv. 2010
 
Šumavská rašeliniště. Karel Spitzer, Ivana Bufková. 2008
 
Bezzásahový les na Šumavě na příkladu Židovského lesa. Ivo Vicena. 2011
 
Šumavská ledovcová jezera, kary, strže a vodopády. Ivo Svoboda. 2008
 
Zapomenuté stopy dřevařů na Šumavě. Tereza Blažková. 2019
 
Šumava – Březník : Co bylo jižně za Modravou. Karel Petráš. 2010
 
Z mého života na Březníku. Emilie Vrabcová. 2008
 
Roklanská hájenka ve vzpomínkách. Erika Zemanová. 2011
 
Šumavští rodáci vzpomínají 4. Kolektiv autorů. 2019
 
100 zajímavostí ze staré Šumavy. Kolektiv autorů. 2010
 
100 zajímavostí ze staré Šumavy II. Kolektiv autorů. 2011
 
100 zajímavostí ze staré Šumavy III. Kolektiv autorů. 2012
 
100 zajímavostí ze staré Šumavy a také z Bavorského lesa IV. Kolektiv autorů. 2013
 
Nejúplnější místopisný slovník staré Šumavy. Ondřej Fibich. 2009
 
Řivnáčův průvodce po Šumavě. František Adolf Borovský. 1883
 
Průvodce Šumavou. Jiří Chudoba. 1896
 
Průvodce Šumavou. Antonín Bašta. 1908
 
Průvodce Šumavou. Antonín Bašta. 1923
 
Průvodce Šumavou. Jaroslav Pacovský. 1935
 
Knižnice Klubu československých turistů – 15. svazek : Šumava I. díl. Jaroslav Dostál. 1938
 
Knižnice Klubu československých turistů – 16. svazek : Šumava II. díl. Jaroslav Dostál. 1938
 
Dílo Karla Klostermanna – Črty ze Šumavy, Kam spějí děti, Lístky ze šumavské epopeje, V ráji šumavském, Ze světa lesních samot, Zmizelá osada
 
Historie Svazku Sušice 1945-1983 – materiály o historii pohraničních jednotek na Šumavě
 
Kroniky útvarů Pohraniční stráže – rota Javoří Pila, rota Prameny Vltavy, rota Šumná
 
Ostatní zdroje a obrazové materiály
 
Ostatní prameny ve formě článků, dokumentů, webových odkazů a aplikací, map a dalších pomůcek.
 
Pokud není u obrazového materiálu uveden zdroj, jedná se zpravidla o fotografie pořízené autorem nebo pocházející z jeho sbírky.