Spolupráce s NP Šumava

Články
 
Vývoj hranice na Šumavě : pohraniční hvozdy a bažiny, kde se utvářelo česko-bavorské pomezí. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, zima 2015, str. 28-29.
 
Na Javoří Pile bývalo rušno : tajemné místo, kde se psala historie Šumavy. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, podzim 2016, str. 30-31.
 
Reliktní hranice na Šumavě : tiší svědkové z kamene. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, jaro 2017, příloha - Šumavská mozkovka 2016, str. 4-5.
 
O jedné šumavské pile u hraničních potoků : na pomezí dvou českých obcí, dvou potoků, dvou států. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, podzim 2017, str. 20-21.
 
Dřevařské kolonie v pralesech za Modravou : i v hlubokých pralesovitých hvozdech uprostřed slatin žili lidé. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, zima 2018, str. 24-25.
 
Vývoj šumavského Trojmezí : vystřídaly se tady čtyři kameny. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, jaro 2020, str. 26-27.
 
Využití vodních nádrží na Modravsku pro vojenské účely. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, léto 2022, str. 20-21.
 
100 let od vyhlášení rezervace na Weitfällerkách : matka Modravských slatí přitahovala lesníky, učence a milovníky přírody. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, léto 2023, str. 16-17.
 
100 let od otevření Klostermannovy chaty na Modravě. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, léto 2024, str. 24-25.
 
Projekty
 
Expozice Karla Klostermanna na Březníku - panel s výběrem porovnávacích snímků Modravska a s texty vztahující se k dílu spisovatele a předválečné turistice na Březníku, od července 2019.
 
 
Expozice historie Poledníku - panely o pozemním stanovišti rádiového a radiotechnického průzkumu na Poledníku, od května 2023.
 
 
Ocenění
 
1. místo v soutěži Šumavská mozkovka 2016 - 25. a 26. květen 2017 na Debrníku a Rovině, článek v deníku Právo/Jihozápadní Čechy z 30. května 2017
 
 
 
 
SOUBORY KE STAŽENÍ: