O autorovi

Jsem narozen ve znamení Býka roku 1984 v Bruntále a v současné době žiji v Prostějově.
 
Mým zájmem jsou státní hranice a pohraniční turistika. S touláním v pohraničí je spojena i Šumava, ve které jsem si zamiloval kraj okolo Modravy. Březník a Luzný jsem poprvé navštívil v roce 2012 a od té doby navštěvuji Modravsko pravidelně.
 
Podmáčené smrčiny, močály, louky a hory někde u hranic… v tom nejdrsnějším koutu Čech, kde příroda nemá slitování… tam přeci nemohl být žádný život a potenciál… nenechme se mýlit, opak je pravdou. Objevování této pravdy mě vtáhlo do děje lesních samot.
 
Tento web, spuštěný v únoru 2016, sleduje jediný cíl. Ukázat veřejnosti a milovníkům Šumavy, že ten kraj měl život. Byl to drsný život našich předků – sklářů, dřevorubců, lesního personálu a v neposlední řadě vojáků. Po přečtení řádek pochopíme pocit úcty k těm, kdož uprostřed slatin a hlubokých lesů živořili. V září 2016 jsem tento web vydal v knižní podobě. V letech 2020-2021 vznikly dvě brožury (Předválečným Modravskem v koloritech, Modravsko včera a dnes). Vlastním obsáhlou sbírku pohlednic Modravska.
 
Mgr. Zdeněk Šmída, DiS.
zdenek.smida@email.cz
 
 
Další aktivity
 
 
 
AUTOROVA GALERIE Z TERÉNU (z let 2014-2018)
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
 
AUTOR S TETŘEVEM HLUŠCEM (rok 2022) - dárek k desítce na Modravsku
17.jpg