Březník a Luzenské údolí

01 / Předěl zalesněného údolí Modravského potoka a odlesněného údolí Březnického a Luzenského potoka.
 
 
 
02 / Březnické a Luzenské údolí s Luzným v pozadí.
 
 
 
03 / Březnické a Luzenské údolí s Luzným v pozadí. Patrný průsek po elektrifikovaném drátěném zátarasu.
 
 
 
04 / Březnické a Luzenské údolí s Roklanem v pozadí.
 
 
 
05 / Březnické a Luzenské údolí s Luzným v pozadí.
 
 
 
06 / Předěl Březnického a Luzenského údolí s Roklanem v pozadí.
 
 
 
07 / Předěl Březnického údolí s Březnickým potokem a Luzenského údolí s Luzenským potokem.
 
 
 
08 / Březnické údolí s hájenkou.
 
 
 
09 / Březnické údolí se soutokem Březnického a Luzenského potoka.
 
 
 
10 / Luzenské údolí s Luzným v pozadí.
 
 
 
11 / Luzenské údolí s Roklanem v pozadí.
 
 
 
12 / Luzenské údolí v závěru s Hraniční slatí.
 
 
 
13 / Luzenské údolí v závěru s Hraniční slatí.
 
 
 
14 / Luzenský potok.
 
 
 
15 / Březnické a Luzenské údolí s Luzným v pozadí. Patrný průsek po elektrifikovaném drátěném zátarasu.
 
 
 
16 / Březnické a Luzenské údolí.
 
 
 
17 / Březnické a Luzenské údolí s Roklanem v pozadí.
 
 
 
18 / Březnické a Luzenské údolí s Luzným v pozadí. Patrný průsek po elektrifikovaném drátěném zátarasu.
 
 
 
19 / Březnické údolí s hájenkou a soutokem Březnického a Luzenského potoka.
 
 
 
20 / Březnické údolí s hájenkou a soutokem Březnického a Luzenského potoka.
 
 
 
21 / Březnické údolí s hájenkou a Březnickým potokem.
 
 
 
22 / Březnické údolí s hájenkou.
 
 
 
23 / Luzenské údolí v závěru s Hraniční slatí.
 
 
 
24 / Luzenský potok.
 
 
 
25 / Luzenský potok. Patrná hráz bývalé plavební nádržky a rýha s revitalizačním opatřením.
 
 
 
26 / Luzenský potok. Patrná hráz bývalé plavební nádržky a rýha s revitalizačním opatřením.
 
 
 
27 / Luzenský potok s Luzenskou slatí.
 
 
 
28 / Luzenský potok s drobným přítokem.