Hraniční hory

01 / Fotografie celého hraničního hřebenu Modravských plání. Za povšimnutí stojí pozvolné svažování české strany hřebenu oproti prudkým svahům bavorské strany hřebenu. V popředí napravo hora V Koutě, od které se táhne hřeben do úseku Blatný vrch-Špičník-Luzný-Velká Mokrůvka-Malá Mokrůvka. V popředí nalevo patrný průsek po elektrifikovaném drátěném zátarasu, který protíná Vrchovou slať a táhne se dále svahy hraničních hor. V pozadí Luzenské údolí, které je sevřeno hraničním hřebenem.
 
 
 
02 / Hraniční hřeben Blatný vrch-Špičník-Luzný. V popředí Podroklanská mýtina, od které se táhne průsek po elektrifikovaném drátěném zátarasu ke svahům hraničních hor.
 
 
 
03 / Špičník a Blatný vrch. Každý stát má svůj vrchol a státní hranice prochází v sedle mezi nimi. V pozadí Velký Roklan s vyhloubeným karem ledovcového jezera. Velký Roklan je nejvyšší horou česko-bavorských Modravských plání (v nadmořské výšce 1 453 metrů) a druhou nejvyšší horou česko-bavorské Šumavy. Za Velkým Javorem, který je na fotografii v dálce uprostřed, zaostává o pouhé 3 metry.
 
 
 
04 / Špičník a Blatný vrch. V popředí Studená a Blatenská slať.
 
 
 
05 / Fotografie celého hraničního hřebenu Modravských plání. V popředí Biskupská slať, od které se táhne průsek státní hranice do úseku Malá Mokrůvka-Velká Mokrůvka-Luzný-Špičník-Blatný vrch.
 
 
 
06 / Hraniční hřeben Malá Mokrůvka-Velká Mokrůvka-Luzný. Patrný průsek státní hranice. Napravo Luzenské údolí.
 
 
 
07 / Hraniční hřeben Velká Mokrůvka-Malá Mokrůvka. V popředí slať Grosser Filz. V pozadí napravo louka Kirchlinger Stand.
 
 
 
08 / Hraniční hřeben Velká Mokrůvka-Malá Mokrůvka. Patrný průsek státní hranice. Nalevo Luzenské údolí.
 
 
 
09 / Malá Mokrůvka. Patrný průsek po elektrifikovaném drátěném zátarasu.
 
 
 
10 / Velká Mokrůvka coby nejvyšší hora Plzeňského kraje respektive české části Modravských plání (v nadmořské výšce 1 370 metrů). V pozadí Luzný.
 
 
 
11 / Velká Mokrůvka s hraničním hřbetem.
 
 
 
12 / Markfleckl coby hraniční rozcestí pod Luzným se třemi historickými hraničními kameny. Tady se potkávají dva hraniční úseky (č. X a XI) česko-bavorské státní hranice.